annonse

Bladet Vesterålen mener | Rock og god lærdom

RMR
RMR: Musikk på festivalen formidler god musikk. (Foto: Sunniva Bornøy)

  • Leder

Denne helga har vært sterkt preget av Rock Mot Rus i Andøy. Kjente og ukjente band og artister har kommet fra fjern og nær for å spille på scenen foran et entusiastisk publikum i idrettshallen. Her har unge musikere et publikum fra samme scene som store navn i norsk rock, og med en historie som kan skilte med noen av landets aller største band opp gjennom årene.

Rock mot Rus er en formidabel musikkfest med mye større innhold enn maraton-konserten man ser ved første øyekast. I år var det 37. gang ungdom i Andøy laget sin egen festival, med et stort apparat i sving. De rigget selv i hallen gjennom flere dager på forhånd, og brukte søndagen til å ta ned og rydde opp. De har sørget for planlegging, logistikk, kafésalg og tilrettelegging på alle måter. Og arrangementet er enda en gang gjennomført med glans.

Det har de unge vesterålingene klart, selv om årets festival har markert et generasjonsskifte. Flere av veteranene i Rock Mot Rus har trukket seg tilbake. Nye hoder, hender og føtter er kommet, har tatt ansvar, og båret utfordringene på strak arm. Festivalen ser på ingen måte ut til å ha lagt bak seg ungdommens entusiasme, selv om man har forent den med erfaring og solid arbeid.

Det ser ut som Rock Mot Rus har lagt et solid fundament som gjør den mindre avhengig av enkeltpersoner som har oversikt og trekker i trådene, men i stedet har systemer der nye kan komme inn og få oversikt over oppgavene som må gjøres. Der kan det ligge en god lærdom for mange andre årvisse arrangement, og for lag og foreninger for øvrig.

Lærdom ligger det også i de mange oppgavene som gjøres av unge frivillige under maraton-arrangementet. Her har mange lært både om organisering og administrasjon, og om den viktige jobben som gjøres bak scenen. I dag arbeider andværinger med lys og lyd for noen av Norges fremste artister, etter å ha tatt sine første skritt og gjort seg sine første erfaringer under Rock Mot Rus. Slik fungerer de også som gode ambassadører for festivalen overfor nye artister og musikere, foruten å ha funnet levebrød i en krevende, men kreativ bransje.

For en rockefestival er hvert år en ny eksamen. I år besto Rock Mot Rus nok en gang med glans, og det er gledelig å se at det bærer frukter også i andre sammenhenger.

annonse