Øybadet: Hvem skal ta ansvar for et eventuelt tilbud om svømming for brukere i miljøtjenesten?

Leie av Øybadet på Melbu og presisering rundt ansvarsområder

Av: Ole Riibe og Anna Hultgren Olsen, Hadsel lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede

I 2019 var vi vitne til en debatt som var arrangert av Hadsel lokallag av Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU). Til denne debatten hadde NFU forberedt en del ulike temaer som engasjerer.

Et av temaene gikk på leie av Øybadet på Melbu til en egen svømmetime en gang i uka for utviklingshemmede. Tema et var basert på en henvendelse NFU fikk fra ansatte i miljøarbeidertjenesten, der NFU som lag ble forespurt om midler til dette. Siden NFU som lag ikke har mulighet til dette, ble henvendelsen lagt frem for politikerne på debatten.

NFU syns dette er et flott initiativ av miljøarbeidertjenesten, og utfordret kommunen til å bevilge miljøarbeidertjenesten midler til å leie svømmehallen på Melbu for å kunne gi dette tilbudet til mennesker med utviklingshemming.

I Bladet Vesterålen 31.08.2019 blir denne saken grundig referert, med detaljerte utsagn for politikerne i panelet omkring dette temaet.

Juni 2020, nesten et år etter valget, har saken vært oppe i kommunestyret ikke mindre enn to ganger. Frp har berømmelig prøvd løfte dette med en interpellasjon, men nå har saken blitt fordreid til å dreie seg om en søknad om midler til Hadsel lokallag av NFU.

For å oppklare saken som nå skal opp i kommunestyret for tredje gang. Hadsel lokallag av NFU har ikke søkt om midler til dette, og ønsker heller ikke tilskudd til å forvalte dette. Temaet ble tatt opp som en kommunal oppgave i debatten i 2019, og anses fremdeles en kommunal oppgave selv etter tre runder i kommunestyret. At saken nå blir linket til NFU som mottaker av tilskuddsmidlene, og som oppdragsgiver for gjennomføring er både forunderlig og vanskelig å forstå.

For å være helt presis, midler til gjennomføring av de lovnader som ble gitt fra politikerne på paneldebatten august 2019, må kanaliseres i sin helhet gjennom Miljøarbeidertjenesten. Gjennomføring og planlegging må også i sin helhet utføres i kommunal regi, slik det har vært hevdet hele tiden.

Vi håper alle dere som sitter i kommunestyret nå tar litt styring, rydder i denne saken, og bevilger midler direkte til miljøarbeidertjenesten, slik at de ansatte kan skape et sterkt ønsket tilbud til mennesker med utviklingshemming. Dette er et meget positivt initiativ som kan sikre lovens intensjon om en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.