annonse

Synspunkt | – Oppdrettsindustriens giftdumping dreper rekene

: – Tanker med hydrogenperoksid er et vanlig syn på kaia i Sortland, og bør være en vekker for alle som er opptatt av livet i havet, skriver Toine Sannes. (Foto: Toine C. Sannes)

  • Lesernes Meninger

Fjordfiskerne har sagt det lenge, forskere har ment det en stund og nå er det enda en forskningsrapport som slår det fast: oppdrettsindustrien forurenser våre fjorder og deres bruk av kjemikalier tar livet av rekene i fjordene. Akvaplan Niva publiserte 6. august en ny forskningsrapport som viser at hydrogenperoksid, som brukes i avlusing av oppdrettslaks har dødelig effekt på reker og rauåte selv i svært små konsentrasjoner. En rapport publisert av forskningsinstituttet IRIS i 2018 viste at halvparten av rekene i forsøket døde av en oppløsning 100 ganger tynnere enn hva som brukes i oppdrettsindustrien for avlusing, og som tømmes urenset rett ut i havet.

Det er stoffet deltametrin som gir høyest dødelighet, men når stoffene hydrogenperoksid, azametifos og deltametrin brukes sammen, gir det den mest dødelige cocktailen. Akvaplan Niva rapporten viser dessuten at deltametrin brukes av flere oppdrettere i Nord-Norge sammenliknet med resten av landet og at det brukes av flere jo lengre nord man kommer. Statistikken for kystreker i Nordland og Troms er tydelig, kvantumet er halvert de siste fem årene.

Hvorfor tillater regjeringen at dette skjer og hvor lenge skal oppdrettsindustrien få lov å fortsette å forgifte fjordene våre? Regjeringen omtaler havet som et av sine viktigste satsingsområder, men det fremstår mer som fine ord når man ser konsekvensene av regjeringens uansvarlige politikk.

Vi anser det som den største selvfølge at det stilles strenge krav til utslipp fra industrien, og det er også brukt store ressurser gjennom mange år på å rydde opp og rense vassdrag og fjorder etter annen industri. Men vi har altså en næring som med loven i hånd, kan bruke giftige kjemikalier i sin produksjon, for etter bruk å trekke ut proppen og tømme alt på havet.

Miljøpartiet De Grønne foreslo allerede i 2018 en miljøreform for oppdrettsindustrien, som ville satt en stopper for næringens giftdumping. Vi fikk ikke flertall for det, og også storingsrepresentanter fra landsdelen og kysten stemte for å fortsatt bruke havet til giftdumping som dreper. Svære tanker med hydrogenperoksid er et vanlig syn langs kysten, også på kaia på Sortland og bør være en vekker for alle som er opptatt av livet i havet.

Miljøpartiet De Grønn er tydelige på at vi ønsker oppdrett inn i lukkede anlegg, for på den måten å unngå lakselus, bruk av kjemikalier og store dødstall hvert år. Vi vil følge opp saken med giftdumping og rekedød overfor fiskeriministeren og også klima og miljøministeren. De Grønne vil fortsette å jobbe for at oppdrettsindustrien må omstilles til en bærekraftig drift.

Toine C. Sannes

ordførerkandidat og fiskeripolitisk talsperson
Miljøpartiet De Grønne

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse