Andøy Energi: Andøy Energi i Risøyhamn Foto: Jens Andre M. Birkeland

Lite tid, stort valg

Konsernstyret i Andøy Energi vil inn i Nordkraft og et nytt bredbandsselskap i Midtre Hålogaland.

Hvis eierne er med, betyr det at Andøy Energi Holding bytter strømnett, kraftproduksjon og strømsalg mot snaut tre prosent av aksjene i Nordkraft AS. På lignende måte vil konsernet få en aksjepost på tre prosent i et nytt bredbandskonsern, der Trollfjord og Nordkraft er de to andre eierne. Da vil fiber- og bredbandsvirksomheten i kommunen fusjoneres inn i Trollfjord Bredband AS.

Les også
Andøy Energi vil sammen med Trollfjord og Nordkraft: – Ferdig forhandlet selskapene imellom

Løftet er at alle avdelingskontorer videreføres uforandret i alle de tre selskapene.

Trollfjord-styret kom med tilsvarende anbefaling for halvannen uke siden, og nå går den politiske debatten i eierkommunen før Hadsel kommunestyre møtes 19. mai.

I Andøy skal kommunestyret få orientering fredag 13. mai, før kommunestyret skal samles på nytt og ta sin beslutning seinere i måneden.

Når styret i Andøy-konsernet anbefaler de nye eierkonstellasjonene, er det med uttalt tru på at eieren, Andøy kommune, vil få økt forutsigbar avkastning og utbytte. Signalene om garantert utbytte vil kunne bety at eieren vil kunne få minst to millioner kroner årlig fra selskapet. Det er ikke ulikt nivået det har ligget på de siste årene.

Samtidig har man tru på at de nye eierstrukturene kan gi nye arbeidsplasser i Andøy. Nordkraft skal opprette Andøy Nye Muligheter AS som datterselskap for å utvikle nye forretningsmessige kompetansearbeidsplasser i Andøy kommune. Dessuten skal hovedkontoret for Plug-In Holding AS, som arbeider med elektrifisering av havner, flyttes til Andøy. Her har både Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi vært medeiere siden etableringa i fjor.

Andøy Energi er den minste parten i en eventuell fusjon. Det betyr også at selskapet har stilt svakest i forhandlingene. Derfor er det heller ikke gitt at Andøy får mest ut av dette. Det gjenstår å se hva slags verdiskaping og sysselsetting selskap som Andøy Nye Muligheter AS og Plug-In Holding AS faktisk kan bety.

Samtidig som Andøy Energi er den svakeste parten i fusjonsforhandlingene, er selskapet også det som vil stå mest utsatt ved å fortsette som i dag. Linjenettet er betydelig i forhold til antall abonnenter, og kraftproduksjonen er ikke noen gullgruve.

Derfor står kommunestyret ikke overfor noe enkelt valg. Når avgjørelsen om framtidas eierskap skal treffes, står både avgjørende infrastruktur og felleskapets verdier på spill for generasjoner framover. Tida er knapp og veivalget viktig.