Lokal utdanning, lokalt behov

Sykepleierutdanning: Det lokale studietilbudet på Stokmarknes er populært – og viktig for Vesterålen. Foto: Solgunn Jensen

Sykepleierutdanninga på Stokmarknes har fjerde flest søkere per studieplass av alle studietilbudene i Nord universitet. Tall fra samordna opptak forteller at for hver studieplass er det 4,7 søkere til dette tilbudet.

Det er nesten like sterkt som utdanninga i havbruksdrift og ledelse i Bodø, som for øvrig er rettet inn mot en tung og viktig del av næringslivet her i Vesterålen.

Først og fremst forteller søkertallene til den desentraliserte og samlingsbaserte bachelorutdanninga i sykepleie i Vesterålen at det var rett av Nord universitet å satse på den. Så seint som i fjor var universitetet inne i en smertefull prosess der utdanningstilbud og studiesteder ble kuttet. Bakgrunnen var at Nord universitet så seg nødt til å samle ressurser for å holde et nivå på forskningsvirksomheten som forsvarte statusen som universitet.

Det er sunt med impulser utenfra, men det er ikke heldig at lokale søkere fortrenges.

Studiestedet på Stokmarknes var blant dem som var truet, men etter en god debatt konkluderte både rektor og i neste omgang styret med å satse her. Det som står igjen etter prosessen er et mål om å være tydelig til stede i regionen – selv om man inndro muligheten til å drive forskning på studiestedet her.

Den store søkningen er viktig for Vesterålen. Konkurranse om studieplassene er i utgangspunktet bra, fordi det i prinsippet skal føre til at de dyktigste kan komme ut i arbeidslivet som sykepleiere.

Behovet for sykepleiere er stort, ikke bare når et tresifret antall sykepleiere kan bli sendt ut i karantene på grunn av koronasmitte. Det gjelder uavhengig av pandemien som skyller over verden nå. Når det blir flere gamle i årene framover, vil det gi utslag i flere pasienter på sykehus og flere pleietrengende. Her spiller sykepleierne en nøkkelrolle. I mange kommuner er det også ventet at mange sykepleiere vil forsvinne ut av arbeidslivet for aldersgrensa framover. I Vesterålen er det beregnet at man må rekruttere helsearbeidere til å fylle minst 2.200 årsverk i tida fram til 2027.

Da er det viktig at det er lokale søkere til et lokalt utdanningstilbud, og at lokale søkere blir tatt opp. Bladet Vesterålen har tidligere fortalt at seks av sju studenter i kullet som startet i Vesterålen høsten 2018, ikke hadde lokal tilhørighet. Det er sunt med impulser utenfra, men det er ikke heldig at lokale søkere fortrenges.

Det er gledelig at det viktige utdanningstilbudet på Stokmarknes er populært, og det er å håpe at det kan bidra til flere lokale utdanningstilbud. Og så må man håpe at lokale søkere slipper til.