Lokale eiere er avgjørende

Holmøy Maritime AS er godt i gang med å fylle ut tomta hvor de ønsker å bygge et lakseslakteri med visningsanlegg. Dette er det tredje store byggetrinnet som Holmøy-konsernet står for i området. De har bygd hovedkvarter for hele konsernet, eget hotell, fryselager og bunkersanlegg. I tillegg har de bygd over 100 meter kai.

Holmøy Maritime AS er morselskapet til Prestfjord-rederiet, Eidsfjord Sjøfarm, Holmøy Fiskemottak på Sommarøya og Holmøy Fryseterminal.

Selskapene i konsernet står for flere hundre arbeidsplasser, og skaper verdier som gir ringvirkninger langt utenfor regionen.

Kjernen av virksomheten er i Sortland, hvor selskapet har hovedkontor, og hvor de fleste lokalitetene for lakseoppdrett ligger.

I Vesterålen er vi heldige som har mange robuste selskap som er lokalt eid. Store entreprenørselskap, fiskeri- og oppdrettsselskap og konsulentselskap sørger for mange arbeidsplasser i regionen, bygger infrastruktur og skaper verdier både direkte og indirekte.

Gode muligheter for å reise til og fra regionen på kort tid, samt stadig nye teknologiske muligheter for kommunikasjon gjør det stadig lettere å drive et stort selskap med base i Vesterålen.

For de mange lokalt eide selskapene innen fiskeri- og oppdrettsnæringa er plasseringa i Vesterålen naturlig, med nærhet til gode fiskefelt og frisk kaldt vann for oppdrett.

Erfaringa har vist oss gang etter gang at dersom eierskapet ender opp utenfor regionen, er det ofte kort vei til å flytte hele eller deler av virksomheta til andre steder i landet. Ikke nødvendigvis fordi det er ulønnsomt å drive her, men fordi det kan være penger å spare på å flytte. Slik rasjonalisering har man sett i alle næringer, fra offentlig tjenesteyting, til medieproduksjon og ikke minst fiskeforedling.

Holmøy Maritime har ikke bare holdt sin virksomhet i regionen, men har også sørget for ny virksomhet, og de får stadig større hand om næringskjeden. Det er slike ansvarlige eiere som er med på å utvikle regionen.

Nå er de i startgropa for ei ny storsatsing, som vil gi nye lokale arbeidsplasser. Da er det viktig at stat og kommune ikke bremser utviklinga. Sein saksbehandling og vannmangel må ikke bli en hemsko, det har de ikke fortjent.