Samferdselsminister: Knut Arild Hareide har ikke ønsket å forklare seg om bakgrunnen for forsinkelsene for Hålogalandsvegen.

Lova og lyg

Stortingsrepresentanter fra flere partier har denne uka vært i harnisk over svaret Åsunn Lyngedal (Ap) fikk fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på spørsmål om ståa for Hålogalandsvegen.

I lang tid har både innbyggerne i regionen, politikerne fra regionen og Stortinget vært av den oppfatning at bompengeproposisjonen som skal del-finansiere vegutbygginga har vært rett rundt hjørnet. Den ble lovet til Stortinget sist høst, og den er blitt lovet til Stortinget i vår. Alt som en del av inneværende Nasjonal Transportplan – det overordnede styringsdokument for hvilke samferdselsløsninger som skal forbedres i tida som kommer.

Som kjent er det mange om beinet i kampen om å få utbedre vegstrekninger. Ikke rart, egentlig. For vegene er viktige for folk, for sikkerhet og for næringsliv. Vi bruker mye tid på vegene. Og vegnettet har forfalt.

Derfor har skuffelsen denne uka vært stor når samferdselsminister Hareide sender Hålogalandsvegen ut i en ny kamp for å bli prioritert når Nasjonal Transportplan skal rulleres.

Flere av opposisjonspolitikerne som har uttalt seg den siste uka frykter ikke for nyvegens plass på prioriteringslista. Men å lene seg tilbake og tenke at «alt ordner seg» er en farlig strategi. I alle fall når regionens framtid står på spill. Derfor bør lokale og fylkeskommunale politikere kjenne si besøkelsestid når Stortinget skal gjøre sine prioriteringer. For vi veit at man ellers i landet ikke gjør seg smålåten når det skal kjempes for bedre samferdsel.

Hålogalandsvegen har så stor betydning for regionene som knyttes nærmere sammen at det vanskelig kan overdrives. Derfor haster det å komme i gang med utbygginga.

2022 bør være et naturlig mål, når oppstart i 2021 synes å være effektivt avlivet. Av en Hareide som lova og lyg.