Godkjent: Luftfartstilsynet har godkjent bygging av MPA-hangar på Evenes. Foto: Innsendt

Luftfartstilsynets Evenes-godkjennelse

Av: Eirik Skarland, styremedlem BAF, Ålesund

Anser Forsvaret fordelen med å bygge en norsk MPA-base på Evenes som så stor at de fraskriver seg muligheten til å bygge den ut på et senere tidspunkt?

Her kommer en kort refleksjon rundt Luftfartstilsynets (LT) godkjenning av hangar for maritime patruljefly (MPA) på Evenes.

Innledningsvis vil jeg gi til kjenne at jeg, så langt, har begrenset innsikt i beslutningen som er gitt av LT. Men jeg vet at det er fremmet en begjæring om innsyn i dokumentene fra styret i Bevar Andøya Flystasjon (BAF). Noe vet jeg dog fra oppslag i media.

Som kjent har Luftfartstilsynet godkjent Avinors søknad om bygging av en MPA-hangar på Evenes. Den opprinnelige plasseringen ble ikke akseptert av Avinor på grunn av turbulensproblematikken. Men Avinor fremmet i samarbeid med Forsvarsbygg en justert plassering, hvor bygget er vridd i forhold til det opprinnelige utkastet, samt flyttet noe i forhold til det opprinnelige. Dette ble godkjent av LT.

Det utfordrende i godkjenningsvedtaket er at hangar nummer to (omtalt som hangar nord) – som kommer i et senere byggetrinn – ikke vil kunne bli godkjent ut fra ikke akseptable turbulensverdier, slik Forsvaret hadde et ønske om. Dermed blir det fem flyoppstillingsplasser og hangar til tre av flyene.

Analysen som er utført bekrefter visstnok at MPA-hangar kan plasseres noe nærmere banen uten at det har merkbar negativ effekt på de operative forholdene. Selv om en fremtidig «hangar nord» plassert i henhold til alternativ 1-2 vil gi uakseptable turbulensforhold, vil altså den godkjente. MPA-hangaren ikke gi uakseptable turbulensforhold hvis bare denne hangaren bygges slik den var plassert i alternativ 1-2, som det heter i beslutningen. Det er «hangar nord» som gir et uakseptabelt risikobidrag i alternativ 1-2, går det fram.

Artikkelforfatter: Eirik Skarland er styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon (BAF). Han er pensjonert oberstløytnant, og har tjenestegjort som avdelingssjef på Andøya. Han har også vært bataljonssjef i Infanteribataljonen i Brigade Nord-Norge, med beredskapsoppdrag på Evenes. Han avsluttet tjenesten i Forsvaret etter mange år i Etterretningstjenesten. Foto: Innsendt

Et grunnleggende spørsmål blir jo da om Forsvaret aksepterer at de ikke kan bygge ut MPA-basen på et senere tidspunkt. Evenes blir en tvangstrøye med alle de begrensninger som finnes.

For undertegnede synes det mer og mer klart at vi får to MPA baser – henholdsvis på Evenes for nasjonale fly, og på Andøya for allierte. Hvor lurt er det? Og hva vil det ende opp med å koste?

De fleste skjønner hvor håpløst det er å gi avkall på dagens base på Andøya som nettopp har handlefrihet gjennom arealer og ikke minst E-tjenestens stasjon (FSTA) – som blir værende. På Andøya har de alt hangar til det antall fly som skal bygges for på Evenes. Man kunne heller ha investert pengene i en ny MPA-hangar på Andøya, slik at man da hadde hangar til samtlige fly. Men det gjør man ikke.

Forsvaret tar heller sjansen på å starte byggingen av en hangar på Evenes, selv om de alt nå vet at hangar nummer to ikke er mulig. Så hvorfor gjør de det?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Spørsmålet blir da om Forsvaret anser fordelen med å bygge en norsk MPA-base på Evenes som så stor at de fraskriver seg muligheten til å bygge den ut på et senere tidspunkt?