Man har tatt for gitt at folk vil bo der det finnes arbeid. I dag kan det virke utdatert

Industri og annet næringsliv i Vesterålen slåss om arbeidskrafta til rørleggere og automatikere. I begge yrkene er det gode utsikter til godt betalte jobber. Nøkkelen til å komme inn i yrket her i regionen er yrkesfaglig utdanning. Men det er ikke søkere nok til at klassene ved Hadsel videregående skole blir opprettet til høsten. Dermed får rekrutteringa av to viktige yrkesgrupper en knekk.

Les også
To klasser kommer ikke i gang: Frykter lokal rørlegger-mangel

Bladet Vesterålen har også omtalt reiselivets sug etter faglærte kokker, og det er kort tid siden vi fortalte at oppdrettsnæringa har utfordringer med å få mannskap på sjøen. Fra før av er vi også godt kjent med mangel på helsearbeidere. Til tider har den hindret kommuner i å kunne ta imot pasienter som var klare til å skrives ut fra sykehus. Vikarbyråer som leier ut helsearbeidere på korte kontrakter, profitterer godt på situasjonen.

Rektor ved Hadsel videregående skole, Inge Holm, slår fast at vi er ikke mange nok mennesker her til å dekke behovene, altså arbeidsoppgavene som skal utføres i næringsliv og offentlig sektor.

Bladet Vesterålen fortalte tidligere i uka at Nordlaks-gründer Inge Berg engasjerer seg i et nytt selskap som skal utvikle et boligområde på Stokmarknes søndre. Han forklarer bakgrunnen enkelt: Det er større mangel på arbeidskraft enn arbeidsplasser. Da vil han bidra til å gjøre det attraktivt å bo her, så man kan trekke til seg arbeidskraft. Da er gode boliger en faktor.

I mange tiår har omkvedet for samfunnsbygging og utvikling i distrikts-Norge vært å skape arbeidsplasser. Man har tatt for gitt at folk vil bo der det finnes arbeid. I dag kan det se ut som en utdatert tankegang.

Næringsutvikling er viktig, og uten at det finnes arbeid, kan man vanskelig vente at folk vil bygge og bo. Men situasjonen vi ser konturene av nå, viser tydelig at arbeidsplasser ikke er nok. Konkurransen om arbeidskraft er så stor at det skal mer til for å få den hit. Da kommer både gode boligområder, barnehageplasser, og gode kultur- og rekreasjonstilbud som viktige tiltak for å hjelpe arbeidsmarkedet å komme i balanse.

For å rekruttere frisk, lokal kompetanse er videregående skole en nøkkel. Søkningen går i bølger, og for tida hjelper det altså ikke at næringslivet har jobber å tilby. Det er søkers marked, og da går søkerne i stor grad dit de vil. Men man må i det minste sikre at ungdommen er godt og grundig informert om etterspørselen i det lokale arbeidsmarkedet og tilbudene ved de videregående skolene i distriktet.