Viktige veilys: Her på Stokmarknes.

Med liv og lys

Bø formannskap ønsker å bevilge 250.000 kroner til veilysforeninger i kommunen, for at lysanlegg langs veiene kan fornyes med bedre kabler, sikringsskap med strømmålere, fotoceller og tidsur.

I løpet av relativt få år vil da kommunen ha brukt nesten 1,9 millioner kroner på dette arbeidet.

Mange grender og bygder i hele Vesterålen har fått belysning langs veiene gjennom private veilysforeninger, som har tatt på seg store oppgaver og stort ansvar for å få lyspunkt på plass.

Selv om den lyseste tida av året står for døra, veit vi alle at mørketida alltid ligger bak neste hjørne igjen. Lange netter og kvelder, og dager der det knapt er dagslys, gjør det viktig å ha lys langs veiene for å ferdes trygt i nabolaget. Det handler om langt mer enn trivsel. I mørket er synlighet spørsmål om trafikksikkerhet, både når man er til og fra naboer, lokale arrangement, går tur, eller er på skolevei. Og om vi gleder oss over lyse måneder, glemmer vi ikke at mørket vil senke seg på nytt når høsten melder seg.

Og om vi gleder oss over lyse måneder, glemmer vi ikke at mørket vil senke seg på nytt når høsten melder seg

Derfor har veilysene har stor betydning for mange mennesker. Det er lett å merke. Engasjementet lar sjelden vente på seg når strekninger med lys ikke fungerer, og gleden er ofte desto større når utbedringer skjer.

Det begynner å bli lenge siden lyslagene blomstret opp og fikk etablert perlekjedene av lys langs veiene i Vesterålen. Etter hvert har mange av anleggene fått behov for både oppgraderinger, nyinvesteringer og moderniseringer. Nye løsninger kan gi både bedre lys og bedre utnyttelse av pengene som brukes til strøm.

Veilysforeningene som gjennom ulike løsninger får støtte og bidrag fra sine kommuner, er gode eksempler på hvordan offentlig og privat sektor kan løfte sammen for å få til det som den ene parten aleine sannsynligvis ikke ville fått på plass aleine.

Derfor er den systematiske innsatsen i Bø kommune forbilledlig. Slik får man ikke bare modernisert og forbedret mange lysanlegg, men kanskje også revitalisert veilysforeninger som for flere tiår siden gjorde store løft for bygda.

Dugnaden holder liv i distrikts-Norge. Aller best blir det når det offentlige stiller opp med liv og lys.