Kontroll: Det kjøres tidvis hardt på veiene i Vesterålen. Politiet varsler flere fartskontroller. Foto: Illustrasjon

Mer av dette, takk

Politiet er bekymret for at stadig flere kjører svært fort på norske veier. Foreløpige sommertall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at det er en markant økning i andelen fartsovertredelser og førerkortbeslag i år, sammenliknet med fjoråret.

I juni og juli i år steg andelen fartsovertredelser med 24 prosent, mens andelen førerkortbeslag steg med 21 prosent, ifølge UPs egne tall. Politiet ser alvorlig på utviklinga, og så seg nylig nødt til å gå ut med ei oppfordring om at trafikantene må senke farten.

Sommeren 2020 har vært annerledes på grunn av det mye omtalte koronaviruset. I år har det vært norgesferie for mange av oss – og da gjerne med bil. Det var tydelig merkbart i Nord-Norge, med mer trafikk enn det pleier å være på sommeren. Det ble i juli anslått at trafikken på E6, nordover gjennom Nordlandsporten, økte mellom 40 og 50 prosent i år, fra i fjor. Samtidig har UP hatt flere kontroller i år, som kan forklare noe av økninga i antall fartsovertredelser og førerkortbeslag.

Råkjøring er derimot ikke forbeholdt sommertrafikken. Natt til lørdag mistet en person førerkortet etter å ha kjørt nesten 40 kilometer i timen over fartsgrensa mellom Melbu og Stokmarknes. Bilføreren hadde nettopp tatt førerkortet da han ble målt til 118 kilometer i timen i ei 80-sone.

Det er flere strekninger i regionen der det kjøres så fort at førerkortene bør sitte løst.

Politiets operasjonssentral i Bodø opplyste til Bladet Vesterålen at kontrollen var et lokalt initiativ. Høy fart er kjent på denne strekninga, og politiet valgte derfor å foreta en skjult kontroll, som er en av metodene som brukes for å ta fartssyndere. Det viste seg i dette tilfellet å være fornuftig.

Politiinspektør Per Erik Hagen varsler nå flere fartskontroller i Vesterålen. Det er bra. Det er flere strekninger i regionen der det kjøres så fort at førerkortene bør sitte løst. At det er behov for hyppige kontroller, både skjulte og synlige, er det ingen tvil om.