Brann i Bø prestegård: Presteboligen ved Bø kirke, hovedkirka i Bø er helt utbrent etter brannen natt til mandag 18. april, andre påskedag 2022. Foto: Mareno Leonhardsen

Mer enn bare huset

Den nesten hundre år gamle presteboligen i Bø ble flammenes rov seint søndag kveld.

Viktigst av alt var det at det ikke gikk liv. Likevel er det sørgelig å se et markant bygg i et helhetlig kulturhistorisk miljø gå tapt på denne måten.

Om to år skal det feires at Bø kirke er 200 år. Presteboligen var omtrent halvparten så gammel, men var en del av ei tradisjonsrik ramme rundt selve kirka ved Vesterålsfjorden, sammen med et levende gårdsbruk og driftsbygninger.

Tidene forandrer seg. Sist en prest drev gården var i 1955, og prestene har også bodd annetsteds i seinere år. Likevel har kirka og prestegården sammen vært et landemerke som har fortalt et stykke historie.

Det er lett å se av reaksjonene på brannen at bygningen på sin måte har vært viktig for langt flere enn dem som selv har bodd der. Mange har engasjert seg, og folk opplever det oppriktig som trist å miste bygningen og alt det den har representert. Her satt mye historie i tømmerveggene. Vi har tapt mer enn bare huset.

Brannruinen kan selvsagt ikke bli stående. Tapet er trist, men man er nødt til å se framover. Eieren av presteboligen er fortsatt Opplysningsvesenets fond, men presteboligen var i ferd med å skulle bli overført til Den norske kirke, som én av totalt 170 boliger landet rundt. Nå kommer vurderinger rundt riving, nybygg eller gjenoppbygging på toppen av prosessen med fradeling og overføring til kirka.

Et nybygg må selvsagt være formålstjenlig og bygges på en slik måte at det blir brukt. Samtidig blir det helt nødvendig å legge vekt på mer enn rein bruksverdi. Både hensynet til historien, naboskapet til kirka – og funksjonell gårdsdrift for framtida vil være viktig når man skal avgjøre hva som skal skje på branntomta. Men også folk i bygda må høres.

Et kulturhistorisk miljø som kirka og prestegården har karakter av allemannseie, og det må ingen heve seg over.