Mørket bak beslutningen

NRK ga torsdag et innblikk i hvordan den nedlagte militære flyplassen på Evenes ble fisket fram i prosessen med Forsvarets gjeldende langtidsplan, og hvordan etatens tyngste fagperson innenfor MPA ble satt på sidelinja. Det skjedde angivelig fordi han var kritisk til lokalisering av nye maritime overvåkningsfly på Evenes. Han trekker fram plassmangel og logistikkproblemer med lokaliseringa. Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete beskriver en lukket prosess der det ikke er kommet fram et ordentlig grunnlag for flyttingen til Evenes, verken før eller etter vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon.

Det er verd å minne om at det ble gitt to hovedgrunner for vedtaket i 2016: Økonomi og behovet for å skjerme både maritime overvåkningsfly og jagerfly sammen, med hjelp av langtrekkende luftvern.

Siden har kostnadene for å flytte MPA-flyene eskalert. Stortinget har godtatt en prisøkning fra en milliard kroner til 2,4 milliarder – bare for en hangar som ikke vil romme alle flyene. Kostnadene for neste byggetrinn har flertallet ikke kommet inn på. Om kostnadene for å håndtere overflatevann og baneavising, veit Stortinget bare at de blir større enn tidligere beregnet.

Det langtrekkende luftvernet er lagt til side, fire år etter at det var avgjørende for Evenes-vedtaket. Av regjeringas forslag til ny langtidsplan for Forsvaret går det fram at det vil ta så lang tid som to normale langtidsplan-perioder før langtrekkende luftvern i det hele tatt blir aktuelt. Den sikkerhetspolitiske situasjonen innen den tid, må overlates til spekulasjoner.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) viser overfor NRK til at valget av Evenes til MPA-base ble støttet i den eksterne kvalitetsikringa. Det er en omgang med sannheten som en statsråd ikke på noen måte skal få slippe unna med. Man må minne om at valget av Evenes framfor Andenes aldri ble eksternt kvalitetssikret. Kvalitetssikringen har bare tatt for seg plasseringen av MPA-hangaren på Evenes.

Grunnlaget for valget av Evenes som base for maritime overvåkningsfly ble tatt på et grunnlag som siden har smuldret bit for bit. Nå er det blitt kjent at den tyngste fagkompetansen ble holdt utenfor, akkurat som deler av nasjonalforsamlingen ble holdt utenfor det reelle beslutningsgrunnlaget. Blant konsekvensene er milliardkostnader for et Forsvar i pengenød, og et samfunn som ble rystet i grunnvollene.

Mye har vært sagt og skrevet om Arbeiderpartiets rolle i saka, og i rosenes leir har nok noen følt det urimelig å skulle være den sentrale skyteskiven for en beslutning flere parti var samlet om. Men det må forventes at et ansvarlig opposisjonsparti ser med kritisk blikk på slike beslutninger, særlig når beslutningsgrunnlaget er preget av feil, uklare motiv og mørke.