Corner Sport Blåbyen: Ny sportsbutikk på Sortland starter med lokale eiere. Foto: Tor Johannes Jensen

Muligheten i et ledig butikklokale

Da Intersport-kjeden etter å ha blitt kjøpt opp i februar bestemte at butikken på Sortland var en av 31 som skulle stenge dørene, ble tilbudet for kundene halvert. Mens byen gjerne har hatt tre og fire butikker i bransjen, er det bare én ordinær forretning i dag, i tillegg til en såkalt outlet.

Netthandel er blant utviklingstrekkene som har gitt lokale butikker nye forutsetninger. Mange har opplevd det i form av press på egen omsetning. Noen aktører i distriktet har valgt å møte dem med å etablere egne nettbutikker, men muligheten til å komme fysisk i butikken, se på, kjenne på og prøve varene, gir fortsatt en spesiell fordel.

Et bredt tilbud til ulike kundegrupper er avgjørende for et handelssenter. Selv om en enkelt butikk i seg selv og kan gi et godt tilbud, forventer markedet at det skal være flere å velge mellom. Derfor er etableringa viktig for byen og helheten i tilbudet.

Kjedemakta har økt i varehandelen gjennom lang tid, og etter hvert har mange lokale avdelinger eller filialer begrensede muligheter til å styre egen utvikling, fordi de store og viktige beslutningene tas på et kjedekontor. Det gjelder riktignok ikke sportsbransjen, der Sport1 også er lokalt eid – men ellers er det et tydelig utviklingstrekk i handelen, både i Sortland og ellers i landet.

Et bredt tilbud til ulike kundegrupper er avgjørende for et handelssenter.

Her har flere aktører sett verdien av lokalt eierskap og lokalt engasjement. Arbeidet med å finne lokale eiere og investorer har lyktes, og det har stor verdi for handelssenteret at aktører fra nabokommunene ser mulighet og interesse for å satse også på Sortland. Denne typen tenkning har også tidligere skapt bærekraftige suksesser som har vært til fordel både for Sortland og omlandet.

Bedrifter som har lokale eiere, lokal kapital og lokalt engasjement, har gode forutsetninger for både å drive godt og gi kundene det de ønsker seg. Det gir også gode forutsetninger for lønnsomhet.

Hovedeierne i Corner Sport ser ikke bort fra faren for at en ny butikk på Sortland vil kunne stjele markedsandeler fra den de driver på Stokmarknes. Likevel ser de større muligheter, fordi de to butikkene vil kunne utvikle seg i lag og gi hverandre drahjelp. Det er gjerne lett å se farer, og de skal man være oppmerksom på. Men det er også viktig å se hvordan forandringer kan åpne muligheter, for så å gripe dem.