200314-tjj-koronavirus_covid-19: N/A Foto: Felipe Esquivel Reed / CC BY-SA via Wikimedia Commons

Nå er det alvor

Idrettsarrangement, konferanser, konserter og forestillinger er denne uka avlyst over en lav sko over hele landet. Årsaken er behovet for å hindre spredning av koronaviruset Covid-19. Smittefaren er stor, og dødeligheten høyere enn ved andre influensalignende tilstander. Det er særlig eldre, personer med svekket immunforsvar og gravide som kan bli alvorlig rammet.

Sist fredag var det 113 koronasmittede i landet. Sju dager seinere var tallet økt til 621, etter at det ble konstatert 212 nye smittede onsdag og 132 nye torsdag morgen. For de aller fleste gjelder det at de har båret med seg smitten fra utsatte områder i andre land, men det er også en andel der man ikke veit hvor smitten kommer fra. Man har ikke kontroll med spredningen, og Norge er nå det landet i verden med fjerde høyest antall koronatilfeller per innbygger.

Situasjonen er endret, og nå er det enighet på alle nivå om at det er alvor

Søndag ble det kjent at den første personen i Vesterålen hadde testet positivt. Per torsdag var det fremdeles bare én, selv om mange har vært testet. Foreløbig er smittepresset altså lavt, og det kan være håp om å unngå at sykdommen sprer seg.

Da Bø kommune stengte skolene så tidlig som mandag, var det et tiltak helseminister Bent Høie ikke ville gå god for. Torsdag kunngjorde statsminister Erna Solberg at alle landets skoler og barnehager stenges. Situasjonen er endret, og nå er det enighet på alle nivå om at det er alvor. Fra før har helsemyndighetene forberedt oss på at epidemien kan vare så lenge som et år.

Da gjelder det å forberede seg på smidige løsninger, der elever kan få undervisning og flest mulig kan arbeide heimefra. Det må også legges til rette for at personell med nøkkelfunksjoner må kunne utføre sine oppgaver. Samtidig må man forberede seg på konsekvensene av et samfunn som på mange felt stopper opp. Det kan bety lavere etterspørsel i næringslivet og i neste omgang permitteringer, eller enda mer alvorlige situasjoner for enkelte bedrifter. Da må man ha tillit til at staten også tar høyde for at flere vil få ei bratt økonomisk kneik.

Samtidig må vi ta pandemien med fatning. De fleste nordmenn har fulle frysebokser, som man med fordel kan grave i, og dagligvarebransjen har gjort det klart at hamstring er unødvendig. Den har god tilgang på varer.

Vi kan med fordel ta med oss budskapet på en plakat fra de britiske myndighetene under andre verdenskrig: Keep calm and carry on – hold deg rolig og fortsett videre.