Rådhus Øksnes: N/A Foto: Trond K. Johansen

Nå er vi sårbare

Tirsdag ettermiddag stengte Øksnes kommune ned store deler av sine digitale systemer etter å ha oppdaget at hackere hadde vært inne på kommunens lokale servere.

Dagen etter opplyste Stortinget at det var rammet av dataangrep, og at data var hentet ut. Omfanget av angrepet er ennå ikke klart.

Både i Øksnes og på Stortinget er det sikkerhetshull i Microsoft Exchanges systemer som er utnytttet.

Blant andre som er angrepet i denne runden, er et kollektivselskap i Trøndelag og høgskolen i Østfold.

Hvem som har utnyttet Microsoft-hullet i Øksnes, får vi kanskje aldri vite.

Dette er til dels storpolitikk. PST mente at russisk etterretning sto bak et angrep mot Stortinget i fjor høst. Nå mistenker Microsoft ei statsfinansiert kinesisk gruppe for å stå bak innbruddet på Stortinget.

Hvem som har utnyttet Microsoft-hullet i Øksnes, får vi kanskje aldri vite. Det kan være offentlig finansierte grupper fra andre land, profesjonelle hackere som så muligheter til å hente ut løsepenger, eller nysgjerrige nerder som ville teste muligheter.

Uansett må vi være bevisst på at det er mulig å gjøre stor skade, både mot samfunnsinstitusjoner, næringsliv og enkeltpersoner gjennom slike innbrudd. Det er ikke vanskelig å forstå at det ligger store mengder sensitiv informasjon på Stortingets servere. Men også i datasystemene til en kommune ligger det data som kan misbrukes grovt, fra personnummer, enkeltpersoners helseopplysninger, lønnssystemer til styring av kommunal infrastruktur. Det er ille nok om det blokkeres, slik Østre Toten kommune opplevde i januar, og det kan være enda verre om det brukes aktivt av kriminelle grupper. Man kan tenke seg hva som kan inntreffe hvis strømselskapenes styringssystemer skulle bli overtatt av noen som vil samfunnet noe vondt.

Datasystemenes styrke er at de kan handtere store mengder informasjon på kort tid. Men informasjon er makt. Den som får muligheten til å ta kontroll over den, kan utnytte det grovt.

Vi er stadig vitne til at hackere – enten de er drevet av økonomisk vinning eller sikkerhetspolitiske krefter – ligger et hestehode foran dem som skal bygge murer og holde fortet. Det gjør samfunnet sårbart, og det er vanskelig å ha kontroll i en uoversiktlig verden. Da gjelder det i det minste å være forberedt og ha gode beredskapsplaner i bakhand, slik det synes som man hadde i Øksnes før det smalt.

Det ser ut som vi må nøye oss med å håpe at tampene er godt sikret, ha gode beredskapsplaner, og være klar for at det verste kan skje.