Nå gjelder det å krysse fingrene

Poseidon: Et amerikansk P-8 Poseidon på Andøya flystasjon. (Arkivfoto)

Forsvaret vil starte innfasing av de nye maritime overvåkningsflyene P-8 i 2022, når det første flyet ankommer Norge. Nå er det avgjort at det skal skje på Evenes, ikke på Andøya.

Det skjer i strid med Luftforsvarets opprinnelige faglige råd om innfasing på dagens MPA-base, Andøya flystasjon. Rådet ble gitt etter nøye vurdering av både Andøya, Bodø og Gardermoen, foruten utenlandske baser. Her skal operative hensyn ha veid tungt for Andøya. Forsvarsstaben skal ha vært imot anbefalingen og bedt Luftforsvaret utrede muligheten for å heller fase inn flyene på Evenes, der Stortinget har vedtatt at framtidas MPA-base skal bygges.

De totale merkostnadene for å fase inn på Andøya er anslått til 139 millioner kroner, der 77 millioner kroner er etableringskostnader og 41 millioner årlig er knyttet til drift. På Evenes er merkostnadene beregnet til rundt 113 millioner kroner, der 104 millioner er etableringskostnader, og drift vil koste 6 millioner kroner årlig.

I lys av trusselvurderingene fra Forsvarets e-tjeneste, vil en kollaps i fagmiljøet være mer enn uheldig

I den faglige begrunnelsen sier Forsvaret at Evenes er hensiktsmessig fordi det gir mulighet for reell testing og evaluering av flyoperasjonene for å utvikle operative konsepter på framtidas base. Samtidig viser man til at innfasing på Andøya, der P-3 Orion drives i dag, ville holde MPA-miljøet forholdsvis samlet og kunne gi synergieffekter i utnyttelsen av MPA-kapasiteten. Dessuten har Andøya erfaring som vertskapsbase for P-8 fra USA, og store og hensiktsmessige operative flater. På Andøya står også en ledig hangar nesten klar til bruk.

Avgjørelsen er et sjansespill med Norges evne til maritim overvåkning. Mange ansatte på Andøya har ventet en beslutning om innfasing her, i håp om trygge forhold i noen år til. Nå risikerer man sammenbrudd i et fungerende fagmiljø. I lys av trusselvurderingene fra Forsvarets e-tjeneste, vil en kollaps i fagmiljøet være mer enn uheldig. Norges sikkerhetspolitiske situasjon tilsier at vi bør sikre en fungerende MPA-tjeneste også de nærmeste årene.

De økonomiske vurderingene tilsier begrenset forskjell på alternativene. Man kunne konkludert med at når Norge tar seg råd til å erstatte en fullgod base på Andøya med å bygge opp en ny på Evenes, burde det være uproblematisk å ta seg råd til løsningen som ga best kontinuitet.

Beslutningen er uklok. Nå gjelder det å krysse fingrene og håpe at det skal gå nådig på Evenes.