Skjøt i været: Drivstoffprisen i vinter. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Nå krever man handling, ikke utredning

Av: Arild Sandvoll, Tromsø

I et siste har media fokusert på hvordan dieselprisen har innvirkning på rekefiske, da dieselprisen har tredobbelt seg på halvannet år, og nå er det viktig at dagens regjering gjør noe med dette.

Det er viktig at Støre-regjeringen lytte på erfarne fiskerne, og ett av lokallagene i anledning fiskerinæringen har kommet med følgende forslag:

– kutt avgifter på drivstoff

– støtte på drivstoff

Dersom det ikke skjer noe med drivstoffprisen, er ett lokallag i nord, redd for at drivstoffprisen kan gjøre at helårsfiske bli ulønnsom, og dette er skremmende. Når man skal diskutere drivstoffprisen, er det viktig å vite hva staten tar, og i dag går 60 prosent i avgift, 30 prosent går til innkjøp og 10 prosent går til forhandler og selskap. Under en debatt på Stortinget våren/21 sa parlamentariske leder Marit Arnstad i Senterpartiet at det var uaktuell å sitte i en regjering der prisen var over 20 kroner, og det samme sa Vedum under valgkampen i 2021.

Følgende spørsmål går til Vedum og Arnstad.

Når skal Sp gå ut av regjeringen når prisen på drivstoff er over 20 kroner. I tillegg rammer de høye drivstoffprisen oss som bor i Distrikts-Norge og som er avhengig av bil. Det er noen som husker tilbake til da Sp hadde en god distriktspolitikk, men det virker som Sp har glemt dette. Dersom Sp skal gjøre noe med fraflytting ifra distriktet, må man sette ned drivstoffprisen, fordi dette er god distriktspolitikk.

Da man fikk drivstoffprisen over 20 kroner, rammet dette transportfirma som måtte få inndekning av sine kostnader, og dette rammer til slutt forbrukerne som får dyrere varer. Det Støre-regjeringen sier i dag at de skal se på endringer av avgift på drivstoff når statsbudsjettet skal legges fram til høsten, og det er mange som ikke tror på dette.

Når Ap og Sp skal forhandle statsbudsjett med Sv, har Sv som formål at drivstoffprisen skal være høye, da vil det ikke skje noe med avgiftstrykket på drivstoff.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dersom Støre-regjeringen ønsker at det skal bo folk i distriktene, må man kutte avgift på drivstoff snart. Nå krever man handling, ikke utredning.