Andøya flystasjon. Foto: Christine Nevervik

Nå må all energi brukes på «nye Andøya»

Onsdag ble det kjent at Avinor skal overta operatøransvaret på Andøya lufthavn fra Forsvaret. Det skjer neste sommer, når hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) legges ned og flyttes til Evenes.

Samtidig sørger regjeringa for at viktige militære funksjoner videreføres på Andøya, inntil framtidig aktivitet på flystasjonen er avklart. Det betyr at Forsvaret i noen år framover skal videreføre tjenester som brann og redning, vakt og sikring, og andre nødvendige støttefunksjoner.

Blant ansatte ved flystasjonen er det delte meninger om dette. På den ene sida har de etterlyst ei avklaring hva angår framtidig flyplassdrift. Den er nå kommet. På den andre sida opplever flere dette som en ny utsettelse, som gjør at de også framover må leve i uvisshet, i påvente av at Forsvarsdepartementet avklarer hva som skal være på Andøya flystasjon i framtida. Det er lett å forstå frustrasjonen forsvarsansatte føler på, etter et motbakkeløp som har vart i snart seks år.

Samtidig gir signalene fra Forsvarsdepartementet grunn til optimisme. Hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) forsvinner neste sommer, men Andøya flystasjon legges ikke i møllpose. Det blir aktivitet og arbeidsplasser der også i framtida. Det kan faktisk bli ganske mange.

Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet er nå tydelig på at Forsvaret trenger Andøya også i framtida. Alliert mottak, øving og trening er en sentral del av dette.

Flyttinga av MPA-basen til Evenes framstår fremdeles som et historisk feilgrep. Men når ei dør lukkes, åpnes ei ny. Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet er nå tydelig på at Forsvaret trenger Andøya også i framtida. Alliert mottak, øving og trening er en sentral del av dette.

Det jobbes også med å legge ny, militær aktivitet til Andøya. Droner, satellittbaserte tjenester og annet sivil-militært samarbeid er nevnt før, og overfor Bladet Vesterålen lanserer statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) en ny mulighet: ICE worx, som er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevne, sikkerhet og beredskap.

Om denne konkrete satsinga kan kobles til Andøya og miljøene der, er for tidlig å si. Men det er et av sporene departementet jobber langs.

Mulighetene på Andøya er store, både for Forsvaret og sivilt næringsliv, og det er nå toget går. Alle gode krefter, i og utenfor Forsvaret, må derfor jobbe for å utnytte arealene og infrastrukturen på Andøya flystasjon best mulig, slik at basen også i framtida blir en enorm ressurs – både i forsvars- og beredskapssammenheng, og for vertskommunen.

Nå må all energi brukes på «nye Andøya».