Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har lovet Andøya-avklaringer «i god tid før 1. februar». Foto: Morten Berg-Hansen

Nå må du levere, Frank

Den nye langtidsplanen for Forsvaret, «Evne til forsvar – vilje til beredskap», ble vedtatt tirsdag 1. desember – etter at den første planen ble sendt i retur fra Stortinget til regjeringa før sommerferien.

På Andøya forventet både forsvarsansatte og øvrige innbyggere svar på hva den militære flybasen på Andenes skal brukes til i framtida, men det fikk de ikke. Fire år etter at Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt – og etter en periode der folketallet i Andøy kommune har stupt – holdes et helt lokalsamfunn fremdeles på pinebenken.

I forhandlingene om den nye langtidsplanen (LTP) lå alt til rette for ei etterlenget avklaring. Både Arbeiderpartiet og Frp stilte krav om at Forsvarsdepartementet snarest må konkludere i spørsmålet om framtidig bruk av arealene ved flystasjonen. De to opposisjonspartiene fremmet også et konkret forslag i LTP-forhandlingene om at «regjeringa må følge opp omstillinga av Andøy-samfunnet i tråd med føringene som lå til grunn for vedtaket i 2016, og innen 1. februar 2021 konkludere hva angår båndlegging og bruk av arealer tilknyttet Andøya flystasjon». Dette sa regjeringspartiene nei til.

Omstillinga i Andøy og arealene ved flystasjonen henger nøye sammen. I 2016 vedtok Stortinget «samling av aktiviteten på Evenes, utrangering av Andøya». Forutsetninga var at «333-skvadronen etableres på Evenes i 2023 – Andøya fases deretter ut som flystasjon, og legges brakk i 2025». Hvis store deler av det 12.000 mål store flystasjonsområdet midt i kommunesenteret på Andenes fortsatt skal være i Forsvarets hender når Andøya flystasjon legges ned, vil det være ei fallitterklæring for partiene bak det omstridte vedtaket.

I den muntlige spørretimen i Stortinget 2. desember, lovet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at Forsvarsdepartementet skal komme med et svar om framtidig bruk av Andøya flystasjon «i god tid før 1. februar». Fra talerstolen slo statsråden fast at han dermed skal oppfylle kravene Arbeiderpartiet og Frp stilte i LTP-forhandlingene, selv om det ikke ble flertall for disse.

Etter å ha holdt Andøy kommune i limbo i fire år, er det på høy tid at regjeringa innfrir egne løfter. Forsvarsdepartementet må med andre ord komme med ei avklaring i løpet av svært kort tid. Og la det ikke være tvil: Det holder ikke med ei avklaring. Det som betyr noe, er innholdet i avklaringa.

Andøy-samfunnet må få tilgang til arealer og infrastruktur ved flystasjonen, slik man forutsatte i 2016, til å skape nye arbeidsplasser som kompenserer for bortfallet av de om lag 350 som flyttes til Evenes. Kommunen har blødd lenge nok.

Det er mange som følger med, og som forventer at du leverer på dette, Frank Bakke-Jensen.