Leder: Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet.

Nå må kursen stakes ut

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran, ønsker å stille til stortingsvalget til neste år dersom partiet hans ønsker det.

Skjæran sitter for tida på Fylkestinget i Nordland, men i motsetning til de aller fleste i partiledelsen, er han ikke på Stortinget.

Mange har omtalt Skjæran som et nødvendig og friskt pust inn i ledelsen i Arbeiderpartiet. Han har brei erfaring som lokalpolitiker, med mange år i kommunepolitikken, en periode som ordfører, og mange år på fylkestinget.

Men det hjelper lite å få nestlederen inn på Stortinget, om han må gå inn i rollen som opposisjonspolitiker, attpåtil i et parti der han ikke får gjennomslag. Meningsmålingene den siste tida kan tyde på at det er nettopp den rollen han får i neste periode.

Partiets leder Jonas Gahr Støre sier til NRK at han ikke har noen forklaring på hvorfor partiet gjør det så dårlig, men leder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, er klar i talen; Ap er ikke grønn nok.

Partiet har stemt for å flytte iskanten lenger nord, mot Nord-Norgebanen, for oljeskatt-kompromisset, og for utbygging av E18 vestover ut av Oslo.

Partiledelsen er imidlertid klar på at det er nødvendig med en sterk industri skal man klare å nå klimamålene. Det er ikke tvil om at de store klimagasskuttene må gjøres av de som skaper utslippene, og har økonomiske muskler til å gjøre noe med det. Men det skal være mulig for olje- og gassindustrien å kutte klimagassutslipp, uten å bevege seg stadig lengre nord med olje- og gassplattformene.

Støre mener Arbeiderpartiet har fått mye gjennomslag for egen politikk i Stortinget den siste tida, men når et partis politikk samsvarer med regjeringas politikk, er det vanskelig å argumentere for at et opposisjonsparti har fått en seier.

I Vesterålen er det ikke vanskelig å se hvorfor Ap har gjort det dårlig de siste årene. Partiet stemte for nedleggelse av Andøya flystasjon, og har ikke vært villig til å innse problemene ved dette vedtaket, til tross for stadig nye utfordringer på Evenes, og større og større økonomiske overskridelser.

Det er ikke utenkelig at mange velgere sliter med å se forskjellen på Ap og Høyre i mange saker. Skal Ap vinne valget må de vise fram denne forskjellen. Et forslag til første steg kan være å innrømme de åpenbare problemene ved å flytte MPA-basen til Evenes. Det blir ikke vanskelig å finne eksempler på utfordringene.