– Nå må statsrådene levere på folkehøgskoler

Av: Jorodd Asphjell, utdanning- og forskningskomiteen Arbeiderpartiet

I Norge er det over 100 folkehøgskoler, og søkertallet til folkehøgskoler er høyere enn noen gang. Mange folkehøgskoler er nå usikre på hva som skjer til høsten, og flere står uten inntekstgrunnlag i sommer på grunn av korona-restriksjoner.

Regjeringen leverer ingenting på folkehøgskoler i sitt reviderte nasjonalbudsjett. Arbeiderpartiet er bekymret fordi det ikke ligger noen forsikringer om at folkehøgskoler får dekket sine tap som følge av korona-pandemien, og om de får starte normal drift fra høsten av.

Arbeiderpartiet ber regjeringen være særlig oppmerksom på folkehøgskolenes samlede inntektsbortfall og viser til at folkehøgskolene har hatt økende søkertall, og er et verdifullt tilbud til mange unge. Arbeiderpartiet er opptatt av at folkehøgskolenes posisjon ikke svekkes som følge av korona-krisen. Mange folkehøgskoler er fratatt muligheten for å ha kortkurs, utleie av lokaler til bryllup, bursdager, konfirmasjoner og annet i sommer på grunn av korona-restriksjoner.

Derfor fremmer Arbeiderpartiet en klar ordre til statsråden om å levere på dette, og gi forutsigbarhet til folkehøgskolene gjennom et anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen følge den økonomiske situasjonen for folkehøgskolene tett, og vurdere egne tilskudd til folkehøgskolene for å gi tilbud om aktivitet og mulighet til å bygge kompetanse for flere målgrupper».