Andøya-saken: Dette går ikke lenger. Foto: Forsvaret

Nå står to alternativ igjen for Andøya

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har gitt sin anbefaling til Forsvarsdepartementet om hvor mye av de 12.000 målene på Andøya flystasjon Forsvaret ønsker å beholde i framtida, etter nedlegging av flystasjonen. Det skjer snart fire år etter at Stortinget vedtok å avhende hele området.

Nå er den foreløpige fasiten at Forsvaret vil ha arealer her likevel. Man vil ha permanent virksomhet i et begrenset område, men eie større arealer som kan leies ut til andre aktører. I praksis er disse arealene bare delvis frigitt, fordi leietakere må være forberedt på å bli sendt på dør når Forsvaret skal bruke dem. Forsvaret har ikke angitt antall dekar, men et blikk på kartet forteller at det kan handle om halvparten av flystasjonens arealer. Det øvrige «vurderes avhendet».

Man er kommet på overtid av overtida, men andøysamfunnet må nå få lande

Dette er det man har ventet og fryktet i Andøy. Man kan vanskelig vente at arealer med beredskapsklausul vil være attraktive for mulige sivile og private interessenter.

Hvis man blir sittende med 6.000 mål bandlagte og mer eller mindre uvirksomme arealer i Andenes sentrum, er resultatet et helt annet enn det Stortinget bestemte i 2016: At frigivelsen av 12.000 mål skulle være et sentralt virkemiddel for å skape ny aktivitet etter nedleggelsen av flystasjonen.

En del av bakteppet er at Andøy kommune på fire år har mistet flere innbyggere enn Stortinget fikk seg forelagt at kommunen skulle miste på 12 år. Dette har skjedd allerede før flystasjonen er borte. Da er det mer enn grunn til bekymring, og stor grunn til å konfrontere flertallet på Stortinget med at forutsetningene for vedtaket er brutt.

Forsvaret har kommet med sin anbefaling. Nå skal den behandles i Forsvarsdepartementet. Det haster. Så må Stortinget vurdere om en slik manglende oppfyllelse av vedtaket er til å leve med, når det får så dramatiske konsekvenser for samfunnet som rammes.

Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) gjorde det i sin tid klart at man ville revurdere Andøya-vedtaket dersom forusetningene ble endret. Man er kommet på overtid av overtida, men andøysamfunnet må nå få lande. Da har staten to alternativer: Enten å frigi området slik Stortinget har vedtatt, eller så må storsamfunnet ta ansvar for situasjonen det har skapt i Andøy.

Dette går ikke lenger.