I fare: Alsvåg kjemper for å beholde sin nærbutikk. Foto: Svein Arne Nilsen

Nærbutikk for fall

Om en måneds tid kan det bli satt punktum for nærbutikken i Alsvåg. Den offentlig eide bedriften Øksnes Vekst har eid butikklokalet og drevet nærbutikken i 17 år, men nå har den vedtatt å stenge dørene i utgangen av oktober.

Samtidig åpner Øksnes Vekst for at andre skal kunne overta og drive videre. Så langt står ikke noen og banker ivrig på døra for å bli nye butikkeiere i bygda.

Butikken i Alsvåg har skapt ei omsetning omkring ti millioner kroner i året. Kundegrunnlaget er først og fremst de 800 innbyggerne i Alsvåg krets.

Det er vanskelig å se at det ikke skal være liv laga å drive butikk med slike rammer. Riktignok har det skjedd store endringer i dagligvarebransjen. Kjedemakta er stor, og bransjen er rettet inn mot å leve på lave priser og store volum. I et slikt selskap er det krevende å være liten. En beliggenhet nær større konkurrenter på Myre skaper også konkurranse.

Men en offentlig bedrift har flere fordeler, blant annet driftstilskudd for arbeidsplassene og samarbeid med Nav, som gir et økonomisk grunnlag. Dermed blir de bedriftsøkonomiske kravene til inntjening mindre enn i et vanlig, kommersielt selskap som skal drive butikk i enhver forstand av ordet.

En nærbutikk kan ikke overleve bare på forventning om lojalitet.

Det er ikke unaturlig at omgivelsene har forventninger til at et offentlig eid selskap tar medansvar for et levende lokalsamfunn. Butikkdrifta i Alsvåg har bidratt til ei bygd der folk kan trives, og samtidig har Øksnes Vekst fått anledning til å gi viktig arbeidstrening og praksis til mennesker som trenger ekstra drahjelp for å komme inn i arbeidsmarkedet, eller rett og slett til å ha meningsfylte oppgaver i hverdagen.

Vedtaket i Øksnes Vekst om å legge ned dagligvarebutikken ser ikke ut til å være gjort ut fra et større perspektiv, men det er uansett skjedd. Nå arbeider Alsvåg Vel for å legge til rette så det kan komme nye krefter til. Det er sterkt ønsket å ha et tilbud i framtida også, og nye drivere som melder seg, kan regne med oppslutning fra start.

Likevel er det til sjuende og sist marked, tilbud og konkurransedyktighet som avgjør. Norske bygder er gjennom flere tiår blitt tappet for nærbutikker. Redusert befolkning i bygdene, sentralisert arbeidsmarked og kjedemakt har alle presset de små dagligvareforretningene.

En nærbutikk kan ikke overleve bare på forventning om lojalitet. Mange steder har en nøkkel vært å legge til rette for et møtested i bygda, gjennom muligheten til å ta en kjeft kaffe og en prat i en egen krok av lokalet. Men også her skulle man kunne ventet at en offentlig vekst-bedrift skulle hatt særlig gode forutsetninger for å ta utfordringen. Derfor er det desto mer skuffende at Øksnes Vekst kaster kortene.