Må vente: Barnehagene i Hadsel er helt fulle. Flere må derfor vente på barnehageplass – deriblant Ina Langmo og hennes ti måneder gamle datter Emilia Alvilde. Foto: privat bilde

Når barna må vente

I utgangspunktet har barn rett på barnehageplass fra de fyller ett år. I praksis er det mange plasser verre. Barn som er født til «feil» tid på året, kan risikere å måtte vente på plass når foreldrene er ferdig med fødselspermisjonen. I flere kommuner er det oppstart og opptak fra 1. august, og foreldre som har vært uheldige med timingen, kan se seg tvunget ut på jakt etter alternative løsninger når de skal ut i arbeid igjen, hvis ikke barnehagene har kapasitet utenom.

Bladet Vesterålen fortalte denne uka om ei ung, selvstendig næringsdrivende mor på Stokmarknes, som ikke får plass i barnehage til sitt ti måneder gamle barn. Mange familier settes slik i en særs vanskelig situasjon på grunn av omstendighetene og tvinges ut på jakt etter dagmamma. Man kan sjelden forutsette at besteforeldre eller andre skal ha tid og mulighet til å stille opp frivillig i månedene etter at permisjonen er over og før barnehagen tar inn nye barn.

I praksis skjer det ei merkelig forskjellsbehandling som setter unge familier i en vanskelig situasjon når barnet er født på «feil» tid.

Flere kommuner har fortløpende opptak av barn i barnehagene. Det er et viktig fortrinn i konkurransen om de attraktive unge familiene som representerer framtid og vekst – selve gullet i kampen om utvikling. Utviklinga i folketall forteller at mange kommuner i landsdelen kjemper for å unngå at befolkninga synker. Dessuten fører man også en kamp for å ha størst mulig andel av innbyggerne i arbeidsfør alder. Ser man på den såkalte forsørgerbrøken, går det fram at mange mindre kommuner risikerer å få betydelig færre yrkesaktive per innbygger over 65 år. Det gjelder blant annet kommunene i Vesterålen. Det kan by på store utfordringer i framtida, både i skatteinngang og rekruttering av personell til helse og omsorg.

Erfaringa er at det ikke holder å ha god barnehagedekning. Man må også ha fleksibilitet og kapasitet som gjør barnehagene i stand til å ta inn barn gjennom året. Målet må være å unngå at familier kommer i en situasjon der de må ut i markedet etter alternativt barnepass. Selv om det kan koste, er det verd å legge til rette for fortløpende inntak av barn til barnehagene i kommunen.