Knyttneve: Vold i nære relasjoner må tas på alvor. Foto: Idar Ovesen

Når den nærmeste er farlig

En felles plan mot vold i nære relasjoner kommer opp i alle kommunestyrene i Vesterålen og Lødingen i løpet av høsten. Sist uke ble den vedtatt i Sortland, og torsdag hadde Hadsel kommunestyre den på kartet.

Voldsbruk skal ikke skje. Vi skal ha andre måter å løse konflikter på. Vold mellom personer som står hverandre nær, er særskilt alvorlig fordi det ikke bare gjør skade på kroppen og kan skape traumer slik voldsbruk også ellers kan gjøre. På toppen ødelegges tillitsforhold når mennesker opplever at en de skulle kunne stole på og støtte seg til, gjør skade. Ofte sitter offeret også med en opplevelse av å ikke kunne komme unna, av å være låst fast til en person som er blitt en trussel.

Politiets tall gir inntrykk av at det ikke er mange som rammes i Vesterålen. Antall saker er lavt. Men planen har gått gjennom 12 saker i regionen, og gjennomgangen viser at antall berørte barn er dobbelt så høyt som antall saker.

Det er også grunn til å tro at mørketallene er store her i regionen, slik de ser ut til å være på landsbasis. I fjor ble krisesenteret i Vesterålen brukt av 26 voksne og 33 barn. Det er tall som har økt jevnt og trutt de seinere årene. Når analysen av politisaker viser at nesten halvparten av sakene henlegges, er det også klart at terskelen blir høy for å anmelde.

Det skal ikke være tungt eller vanskelig å søke hjelp for den som utsettes for vold fra en av sine nære.

Det skal ikke være tungt eller vanskelig å søke hjelp for den som utsettes for vold fra en av sine nære. For den som ikke har lett for å si fra selv, enten det er barn, utviklingshemmede, eldre, eller minoriteter, er det viktig at omgivelsene har åpne øyne, kan lese tegn og veit hvordan ei bekymring kan finne rett mål. Ofte handler det om offentlig ansatte, som ei helsesøster, en barnehagelærer eller lærer, eller helsepersonell. Men det kan også gjelde naboer, kollegaer, og familiemedlemmer. Hvis man har kunnskapen som trengs og et godt apparat å melde fra til, kan det bidra til å begrense skade og redde folk ut av ødeleggende forhold.

Nå skal de få både kunnskap til å forebygge og ta tak i situasjoner. Det inkluderer verktøy til å spørre, undersøke og gå videre med forhold. Derfor er handlingsplanen viktig for noen av de mest utsatte menneskene vi har omkring oss. Samtidig må tiltakene i planen ha en balanse som ikke bidrar til at noen blir rettsløse. Også en som opplever å stå i mistankens søkelys, må kunne ha tillit til rettferdig behandling.

Målet er at alle vesterålinger skal kjenne seg trygge blant sine nærmeste. Verden er slik laga at målet ikke kommer til å bli nådd. Men vi kan alltid komme nærmere.