Elbiler: Illustrasjonsbilde. Foto: NAF

Når elbilene tar over

Bilbransjen fikk et gullår i fjor, både nasjonalt og i regionen vår. I fjor kjøpte vesterålingene nesten 40 prosent flere nye biler enn året før. Det kan være et tegn på solid økonomi blant folk, og betyr også mye i en bransje med stor betydning i regionen. Tallene forteller også mer. Bilbransjen selv knytter salget i stor grad til pandemien: Når folk reiser mindre, bruker man mer penger blant annet på bil.

Dessuten forteller tallene om samfunnsmessige endringer som setter spor etter seg også lokalt: Da er det grønne skiftet et stikkord.

Nå skifter også vesterålingene ut fossilbilene sine med elektriske. På landsbasis var elbilmerket Tesla det klart mest solgte. Elbiler er også klare vinnere i bilsalget lokalt. Innenfor et merke som Mercedes var fire av fem solgte biler i Vesterålen elektriske, og over halvparten innenfor andre merker var også elbiler.

Årsakene er sannsynligvis flere. Det skyldes både teknologisk utvikling med økt rekkevidde og bilstørrelser som treffer kundene. Dessuten vitner salget om et mer modent marked, blant annet fordi det er blitt tettere mellom ladepunktene, og fordi bileiere ser flere elbiler på veiene. Man skal heller ikke undervurdere ønsket om å kjøre mer miljøvennlig.

Den raske endringen mot elbiler også her vi bor, får følger. Det vil sette enda større fart i utbyggingen av hurtigladere i alle kommunene, noe som igjen kan gi vann på mølla for elbilsalget framover. Samtidig blir det ei utfordring også for blant andre verkstedbransjen, som må omstille seg til ny teknologi, nytt forbruksmønster og et annet marked enn tidligere. Og hvis bensinstasjonene skal leve godt med fallende salg av tradisjonelt drivstoff, må de finne nye markeder og produkter. Bilbransjen gir arbeid til sammen et betydelig antall mennesker i distriktet, og de må forholde seg til endringene de nå står midt oppi.

Privatbilismen blir ikke borte i et distrikt som Vesterålen. Det er ikke tegn til at offentlig kollektivtransport blir bygd ut på en måte som gjør bilen overflødig i noen overskuelig framtid. Likevel ser det ut til at bilismen og alle dem som lever av den er i ferd med å gå gjennom store og viktige endringer. Bensin- og dieselbilene blir ikke borte på mange år, men bransjen må forholde seg til at de blir færre, mens elbilene blir flere.

Konsekvensene vil bli spennende å følge.