Det er gledelig å se at Miljøpartiet De Grønne og Venstre har progressive forslag om regulering av rusmidler sine programutkast for perioden 2017-2021. MDG ønsker i det nye utkastet fortsatt å utrede modeller for lovlig distribusjon av cannabis. Venstre vil utrede andre måter å regulere rusmidler som i dag er forbudt med mål om minimalisere skade for brukere og samfunn.

Fornuftig regulering er en nødvendig og ønskelig politikk i Norge, og en politikk som er i vinden internasjonalt. Jeg håper begge partier våger å stå for politikken og forklare den for velgerne, fremfor å unnskylde seg eller la seg skremme til taushet. Unge Venstre og Bergen Venstre har lenge hatt en mer progressiv tilnærming til spørsmålet. At politikere som Erlend Horn – som sitter i byrådet i Bergen – ønsker lovregulering viser at politikere som våger å si hva de egentlig mener om ruspolitikken finnes. Venstre som parti bør være like modige, og fronte et klart standpunkt for regulering.