Ambulanse: Det oppstår stadig samtidighetskonflikter for ambulansene i Sortland. Foto: Tor Johannes Jensen

Neste gang kan det være for sent

Onsdag kveld skjedde det igjen. Ambulansen i Sortland var borte på annet oppdrag, og alternative løsninger måtte tas i bruk for å få fraktet en pasient i retning sykehuset på Stokmarknes.

Det var i forbindelse med trafikkulykka på Haltstranda i Sortland onsdag kveld, at samtidighetskonflikter førte til at første ambulanse ikke nådde fram til skadestedet før etter 20 minutter.

Før ambulansen kom frem, fant brannmannskapene på stedet det best å ta en av de skadde ombord i en brannbil, og kjøre vedkommende i retning sykehuset.

Det er nå gått snart fem år siden styret i Nordlandssykehuset, til sterke protester, stemte for å kutte én av de to ambulansene på Sortland.

Dette gjorde de til tross for at det i tida før styremøtet ble funnet en rekke feil i faktagrunnlaget for avgjørelsen. Allerede før ambulansen på Sortland ble fjernet, var det beregnet å være 4.600 personer per ambulanse i Nordlandssykehuset, mot snaut 4000 i UNN.

Siden da har det vært flere tilfeller som vi var vitne til på onsdag, der samtidige oppdrag gjør at noen må vente lengre enn ønskelig på ambulansen.

Likevel later det til at ledelsen i Nordlandssykehuset mener disse tilfellene er for få til at det kvalifiserer for å ta inn igjen den andre ambulansen på Sortland.

Fra de ansatte på ambulansene har det hele tida vært ropt varsku om forholdene, og en kan bare tenke seg hvilken belastning det er å være på feil sted når alarmen går.

Når det nok en gang går mot vinter, gjør det ikke situasjonen lettere for sjåførene, som i tillegg til å sørge for at sykehuset nås snarest mulig, skal sikre en trygg og forsvarlig kjøretur, på veier som bare blir dårligere år for år.

For innbyggerne i Vesterålen får det være ei fattig trøst at nødetatene jobber godt sammen, og at det finnes muligheter for nødløsninger når det står om. Men bilene til politiet og brannvesenet er innredet for helt andre ting enn livredning, og mannskapene er ikke utdannet til å ta seg av de kompliserte skadene som kan oppstå for eksempel i forbindelse med ei trafikkulykke, og de er heller ikke oppsatt med utstyret som trengs.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det burde være en selvfølge at Sortland, som det geografiske sentrum og med størst innbyggertall i Vesterålen, er oppsatt med ambulanser nok til at én av dem kan være i annet oppdrag når det smeller. Ulykker inntreffer også når den ene ambulansen er på Stokmarknes og leverer en pasient på sykehuset.

På onsdag tok det 20 minutter før første ambulanse nådde fram. Siden kom det flere til, men i ethvert livredningskurs lærer man alltid at det er det første minuttene som teller.

Mye kan gå galt på 20 minutter, og neste gang kan det være for sent.