Lovet mye: Erna Solberg og resten av regjeringa har lovet mer enn de har levert på. Foto: Fredrik Sørensen

Noe annet enn forespeilet

I slutten av forrige uke ble alle landets frisører sammen med en rekke andre yrkesgrupper ilagt forbud mot å drive sin virksomhet.

Bakgrunnen var at regjeringa ønsket å minske muligheten for spredning av koronaviruset. Som følge av dette måtte blant annet frisørene stenge fra og med torsdag 12. mars klokka 18. Fra fredag morgen var dermed alle landets frisører permittert.

Fredag formiddag informerte regjeringa om ekstraordinære tiltak, blant annet at lønnsplikten for arbeidsgivere ble redusert fra 15 til to dager. Mange pustet dermed lettet ut. Å skulle betale 15 dager full lønn når det ikke finnes inntekter er utfordrende, men de fleste anså situasjonen som mye lysere når lønnsplikten skulle reduseres med 13 dager.

Fredag 20. mars informerte regjeringa gjennom ei pressemelding at krisepakken var vedtatt, med virkning fra og med 20. mars. De som allerede har betalt full lønn i minst to dager slipper sin lønnsplikt fra og med 20. mars, men ordninga får ikke tilbakevirkende kraft. Frisørsalong- og bareiere må dermed betale full lønn for fem eller seks dager, mot to som opprinnelig var lovet.

Frisør og bedriftseier Lise Finden på Sortland sier til Bladet Vesterålen at hun føler seg lurt, og det med god grunn. Da krisepakken ble lansert forrige fredag, var det ingenting i kommunikasjonen fra regjeringa som tilsa at det skulle ta ei uke før pakken skulle tre i kraft.

For små bedrifter utgjør tre eller fire ekstra dager med full lønnsutbetaling og ingen inntekt store økonomiske utfordringer, som vil gi virkning i lang tid framover.

Samtidig må en huske på at regjeringa har hatt hektiske dager, og mange ting å ta stilling til de siste dagene. Men likevel kunne det ha vært lagt inn ei åpning for å gi ordninga tilbakevirkende kraft tilbake til den dagen da flere næringer ble ilagt yrkesforbud.

Det har vært sagt mye om viktigheten ved å sikre de små bedriftene. Regjeringa har tildels levert på sitt løfte. Men i denne saken må en heller ikke bli overrasket over at mange føler seg lurt.