Død sau: Denne sauen ble funnet på Hadseløya sommeren 2022. Det er mistanke om at den er drept av hund. Foto: Ørjan Berger

Nok døde sauer

Hunder er i stand til å gjøre mer skade enn mange eiere skulle tro. Om eieren mister kontroll når en løs hund begynner å springe etter sauer på fjellet eller i skogen, er det ikke hunden som skal lastes, men eieren.

Denne helga har en ny tragedie skjedd blant beitedyr på Hadseløya. En sau er funnet med tydelige tegn som peker i retning av at den har vært jaget av en hund. Til overmål er eieren ikke blitt varslet av hundeeier. Det er ikke lenge siden forrige tilfelle.

Beitedyrene er ute i marka og er i prinsippet forsvarsløse i denne tida. Reglene om bandtvang bygger på mange bitre erfaringer. Først og fremst handler det om dyrenes velferd og om å unngå unødig lidelse og død. Det er en lav pris å betale om hundene går i band, dersom man kan unngå at beitedyr jages til døde. Sauer tåler ikke lange løpeturer, og man har sett at de har sprunget til de er sprengt. Det har også vært tilfeller som har endt med at hunden som har gjort skade, er blitt avlivet.

Det er ikke til å komme fra at tap av dyr på denne måten også er en økonomisk belastning for saueholderne, på toppen av lidelsen dyrene blir påført.

Erfaringene viser at god tro hjelper lite. Om hunden er både snill og lydig, kan den like fullt komme i situasjoner der den blir umulig å styre, og erfaringene viser at det kan gjelde hunder av de aller fleste raser, også små hunder. Det er bare ikke verd å ta sjansen.

Når man påtar seg å eie en hund, påtar man seg samtidig et ansvar. Først og fremst skal man sørge for at hunden har det bra, men man skal også sørge for at den ikke skader eller plager folk eller andre dyr.

Ansvarlige hundeiere løser ikke dyrene fra bandet når man går i marka på denne tida. Det er på høy tid at alle tar det inn over seg. Den nasjonale bandtvangen varer fra 1. april til 20. august, av hensyn til både vilt og bufé. I noen kommuner er den utvidet til å gjelde enda lenger. Og den skal overholdes. Da er det heller ikke anledning til å slippe bandet for å la hunden springe fritt.

Det bør ikke skje flere sauedrap som følge av løse hunder denne sommeren. Det er helt unødvendig. Vi har fått mange nok døde sauer i marka.