Jernbane: Nordlandsbanen passerer Polarsirkelen. Illustrasjonsbilde. Foto: Tore Bjørback Amblie/NSB/VY

Nord-Norgebanen kommer

Av: Liz-Mari Vangsvik, leder Kvæfjord Arbeiderparti

Kvæfjord Arbeiderparti har på sitt årsmøte 26. april drøftet den siste tids utvikling i saken om realisering av en Nord-Norgebane. Årsmøtet er svært godt tilfreds med at et klart flertall på Stortinget endelig har vedtatt at banen skal bygges. Selv om prosjektet i stor grad er utredet så finner årsmøtet det naturlig at saken må gjennomgå en ny utredning som er tilpasset nye lover, regler og ny teknologi. Dette arbeidet behøver ikke ta mange år å få klart.

Årsmøtet har merket seg at dette er en sak som har vært til behandling i Stortinget og i forskjellige regjeringer i snart 100 år. I Stortingsmelding nr. 37 i 1923 behandles saken om anlegg av nye jernbaner. I denne innstillingen heter det:

«At en gjenpart av Arbeidsdepartementets foredrag av 14de september i 1923 angående anlegg av nye jernbaner (st.prp. nr. 117 for 1922) bestemmes tilstilet Stortinget.

Statsråd Rye Holmboe finner ikke å kunne slutte sig til en plan som binder landets jernbanebygning for et meget langt tidsrum uten å medta de to nordligste fylker, idet at han mener at særlig banen gjennem Troms fylke er av så stor betydning at den bør komme med i første byggeperiode.»

Dette formulerte altså Venstremannen, stortingsrepresentanten og statsråden for snart 100 år siden.

På tross av at dette var en tid hvor landet hadde en meget svak økonomi og hvor de teknologiske hjelpemidlene ikke kan sammenlignes med dagens fantastiske anleggsmaskiner, så klarte de å se fremover og på mulighetene for den nordlige landsdelen.

I tiden etter Stortingets meget positive jernbanevedtak nylig har det vært flere negative utfall om hvor håpløs et slikt vedtak er i forhold til utviklingen i resten av landet. Dette er reaksjoner som har kommet fra både politikere, pressefolk og forskere. Argumentasjonen er hverken ny eller uventet.

Årsmøtet reagerer særlig sterkt på de håpløse uttalelsene som samferdselsminister Hareide fra Kristelig Folkeparti har kommet med etter at han tidligere har fortalt velgerne om partiets positive holdning til prosjektet. Årsmøtet synes ikke at statsråden med slike negative uttalelser gir store forhåpninger om at de sittende regjeringspartiene vil gi landsdelen noen drahjelp i jernbanesaken.

Hareide bør legge seg på minne at Nord Norge lenge nok har blitt holdt med snakk og lovnader i jernbanesaken. Nå må noe skje.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Årsmøtet ser på Nord Norge banen som en nasjonal sak som er svært viktig både for utvikling av samferdselen, næringslivet, miljøet og bosettingen, og ser derfor fram til en god fremdrift i saken.