Ny drift: Bankplassen mottak på Melbu har fått kontrakt på 10 års drift.

Ny giv i Hadsel

Denne uka ble det kjent at Bankplassen mottak i Hadsel er tildelt en av fem kontrakter for drift av basismottak. Det er bare noen måneder etter at mottaket på Melbu ble nedlagt, og flere familier måtte bryte opp og flytte til andre steder i landet.

Kontrakten er på 10 år, og det gir forutsigbarhet først og fremst for beboerne, men også for driverne av mottaket, og Hadsel kommune som vertskommune.

Da det ble kjent at mottaket skulle legges ned, samlet 400 mennesker seg og slo ring rundt mottaket, og i lokalpressen ble det fortalt historier om beboere og lokalbefolkning som har knyttet varige bånd.

Det kan likevel være verdt for UDI å ta prosessen rundt Bankplassen til seg som ei viktig erfaring

Til Bladet Vesterålen sier UDI at de selv ikke er tilfreds med prosessen som førte til nedleggelsen, men at det er lite de kan gjøre innenfor de rammene som de er gitt. Det er også bra at UDI tar selvkritikk når det kommer til saksbehandlingstida, noe som førte til at mottaket måtte legges ned, beboere måtte flytte og ansatte ble sagt opp.

Da er det gledelig at UDI likevel ser nye muligheter når disse byr seg. UDI er klar på at driverne av Bankplassen mottak er og har vært svært kompetente, og at Hadsel kommune er dyktig på integrering av beboerne.

Det kan likevel være verdt for UDI å ta prosessen rundt Bankplassen til seg som ei viktig erfaring. Kanskje kan man til tross for stivbeint regelverk for ettertiden innrømme litt mer tid og rom for vurdering når det kommer til nedleggelse av mottak som Bankplassen.

Det handler tross alt ikke bare om offentlige utgifter og skattebetalernes penger. På Bankplassen bodde flere familier og enslige som hadde knyttet bånd til lokalbefolkninga. Det er bra at IMDI klarte å bosette dem andre steder, men det beste hadde vært at de fikk være på Melbu.

Nå kommer nye mennesker etter hvert til Melbu, og mottaket står trygt de neste 10 årene. Men om 10 år, bør ikke erfaringene fra sist høst ha gått i glemmeboka.