Opp av narko-skyttergrava

Regjeringa legger nå fram sitt forslag til rusreform, som går inn for å avkriminalisere bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Det vil fortsatt være ulovlig, men skal ikke straffes. Forslaget følger hovedlinjene fra rusreform-utvalget, men strammer inn på detaljer. Reformen er en fanesak for Venstre, mens KrF motvillig følger med. I opposisjonen er det stort spenn, så hva som vil skje med forslaget i Stortinget er ikke klart.

Det er blitt en utbredt myte at norsk narkotikapolitikk er mislykket, blant annet fordi statistikk forteller at Norge har flere overdosedødsfall i forhold til befolkningen enn gjennomsnittet i Europa. Folkehelseinstituttet maner til forsiktig omgang med tallene, fordi land registrerer dødsfall ulikt. Også fra annet faglig hold er denne sammenligningen med andre land vurdert som upålitelig.

Bruken av cannabis, som framfor noe er det vanligste ulovlige rusmidlet blant ungdom i Norge, har falt siden årtusenskiftet, og Norge er blant de europeiske landene med lavest cannabisbruk, ifølge Folkehelseinstituttet.

Terskelen er høyere for den som ikke er inne i miljøet, når man vet at besittelse og bruk av narkotika er straffbart.

Rusmidler skaper lidelse, og heldigvis er det bred enighet om at rusbruken i samfunnet ikke bør øke. Her i Vesterålen finnes også både brukere og selgere, mennesker som gjør seg rike på problemet og de som går til grunne.

Misbruk fører med seg mange andre problemer, som kan bidra til at det blir vanskelig å hanskes med en rusavhengig. Våre rusmisbrukere trenger hjelp, og straff i seg selv gir ikke bedring. Derfor er det et problem at samfunnet i dag har lite annet å stille opp med.

Men liberalisering vil skape reell fare for at flere prøver illegale rusmidler. Terskelen er høyere for den som ikke er inne i miljøet, når man vet at besittelse og bruk av narkotika er straffbart. Slik sett fungerer trusselen om straff best for den som ikke blir straffet. Samtidig er det ikke mulig å true rusfri ungdom med sanksjoner, hvis lovbryterne faktisk ikke opplever reaksjoner. Man kan ikke ignorere politiets advarsler mot avkriminalisering, og man bør også lytte når ungdomsarbeidere på Furuset i Oslo uttrykker det samme i VG.

Mye av uenigheten om god ruspolitikk knytter seg til hvem man retter blikket mot: De rusavhengige, eller unge som ikke er inne i rusmiljøet.

Senterpartiet har markert seg kraftig som motstander av å avkriminalisere, fordi man frykter at terskelen vil bli lavere både for salg, kjøp og bruk. Partiet har forsøkt å løse utfordringen med et forslag, der kjernen er at besittelse og bruk ikke skal forfølges strafferettslig hvis det har sammenheng med mistenktes avhengighet eller gjentatt bruk av narkotiske stoffer.

Forslaget er neppe noen fasit, men det trekker opp en mulig måte å bidra til å hindre rekruttering og samtidig hjelpe dem som allerede er rekruttert. Debatten trengs, men både liberaliserings-lobbyen og haukene må komme opp av skyttergrava.