Foto: Tor Johannes Jensen

Oppdrettslaks fra Troms er ikke viktig for verdens matforsyning

Av: Fred Jørgensen og Kåre Nordgård, Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms

Geir Ove Ystmark, direktør i Sjømat Norge, har i Bladet Vesterålen 6. mai 2022 et tilsvar til vår artikkel «Fiskeoppdrett – en trussel for verdens matvareproduksjon». Det er bra det blir debatt om dette viktige emnet, men direktøren burde være litt nøyere med fakta.

Vi skriver om oppdrettsfisk, ikke sjømat som han skriver om. Vill fisk trenger som kjent ikke kunstig fôring, den greier seg selv. År 2021 besto sjømateksporten på landsbasis av 44 prosent oppdrettsfisk og 56 prosent villfisk.

Han skriver også at det går med 1,1 kilo villfisk for å få ett kilo oppdrettsfisk. Dette er feil ifølge oppdaterte tall fra Sjømat Norge, tallet skal være 1,39 kilo villfisk. Også dette tallet er nok for høyt. I tillegg kommer 70 prosent plantekost som laksen får i fôret. Mye av dette er soya som også kan brukes til menneskemat i tillegg til at regnskog forsvinner for å gjøre plass til soyadyrking.

Ikke overraskende bruker Ystmark mesteparten av sitt svar til å gjenta velkjente formuleringer som rosemaler næringen. Han utelater å nevne selve hovedpoenget ved vårt innlegg, nemlig at fisken som i dag går til laksefôr kunne vært brukt til menneskemat. Vesentlig i vår artikkel var at de marine ingrediensene som den pengesterke næringen trenger, er med på å tømme ressursene utenfor fattige land. Dette er konklusjoner fra FAO, FNs organ for ernæring og landbruk, det er ikke noe vi har funnet på. Men som vi skriver i artikkelen, Sjømat Norge har nok et økonomisk forhold til sannheten.