Bø Museum: Illustrasjon. Foto: Kristina R. Johnsen

Oppgradering av friluftsgalleriet, og nedgradering av museumsområdet

Av: Svein H. Martinussen

Kommunestyret skal i møte den 18. juni. gjøre vedtak i sak oppgradering av friluftsgalleriet. Det er snakk om parkeringsplass, sceneområde og offentlig toalett på museumsområdet, samt oppgradering av Vinjesjøveien ned til museet. Prisen er anslått til om lag 5,5 millioner inkludert moms. I rådmannens saksfremlegg er det imidlertid ikke gjort rede for kostnadene for hvert tiltak.

Planene betyr et vesentlig fysisk inngrep i museumsområdet. Den nye områdeplanen som kommunestyret er invitert til å vedta innebærer trafikkregulerende tiltak og har betydning for kulturminner og kulturmiljø. Asfaltering av et større areal vil etter min mening reduserer verdien av hele museumsområdet og hele planen vil kunne sette en stopper for et framtidig Ringelihorn.

Dette er vesentlige forhold som burde vært hørt og vurdert før behandling og vedtak i kommunestyret. Kommunestyret bør utsette saken og innhente høringsuttalelser fra både befolkningen og berørte fagmyndigheter før endelig vedtak. Tiltak som vedtas under tidspress, som i dette tilfellet, viser seg alltid å bli dyrere enn antatt. Det blir ikke bare dyrere, men det vil kunne hindre en framtidig utvikling av museumsområdet som helhet til noe som kommunens innbyggere kan bli stolt av. Logistikk og scenebehov for større utendørs kulturarrangementer i 2021, inkludert KORK, kan løses på andre måter.