Erna Solberg (H). Foto: Forsvaret

På en farlig vei

Regjeringa får i all hast flertall i Stortinget for en fullmaktslov som vil kunne lage nye lover, oppheve eller sette til side gjeldende lover, uten å gå til Stortinget, som er lovgiver i Norge. Forslaget ble lagt fram onsdag, men har vært forberedt ei tid i hemmelighet.

Statsminister Erna Solberg forsikrer at man ikke vil tilta seg nye maktområder, men at koronakrisen har vist at det mangler rettslig grunnlag for å fastsette nye regler raskt nok.

Så langt er det innført forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Nå handler det om endringer som ikke er direkte knyttet til smitte eller helsevesen. Man sier man vil sikre at folk ikke mister velferdsytelser, og at domstolene skal opprettholde sin kritiske samfunnsfunksjon.

Ellers har justisminister Monica Mæland sagt lite om hva man ønsker å gjøre. Fullmaktsloven vil gi altomfattende muligheter, så lenge man kan peke på koronakrisen. Uten å anklage regjeringa for et kupp, må vi være klar over at loven kan legge til rette for frihetsberøvelse av smittede, overvåking som krenker personvernet, beordring til arbeidstjeneste, eller hemmelighold.

Hvilke andre kontroversielle tiltak kan komme under fullmaktslovens paraply?

Flere jurister advarer sterkt mot en fullmaktslov, og professor Hans Petter Graver ved universitetet i Oslo kaller den galskap. Jurist Morten Walløe Tvedt viser til at den nye fiskeriministeren allerede lørdag tøyde korona-kortet til å oppheve bearbeidingsplikten for leveringspliktig trålfisk midlertidig. Hvilke andre kontroversielle tiltak kan komme under fullmaktslovens paraply?

Da Stortinget mandag vedtok krisepakken regjeringa foreslo før helga, var blant annet reglene for permittering og lønnskompensasjon forbedret etter en rask forhandlingsrunde i Stortinget. Nå kan demokratiet miste en slik mulighet.

Hans Petter Graver viser til at sammenbrudd av rettsstaten ofte innledes med argumenter om krise og unntakstilstand. Ingen ser for seg statsminister Erna Solberg som diktator, men det er fare for at fullmakter brukes for langt, særlig i mangel av kritisk opposisjon og diskusjon.

Koronaen stiller samfunnet på prøve, men nettopp da må vi være rak i ryggen. Fullmaktsloven forrykker forholdet mellom statsmaktene. Det er Stortinget som er folkevalgt. Om man frykter at koronaen kan sette Stortinget ut av spill, kan man heller sikre bred deltagelse i en samlingsregjering.

Man skal ha tillit til regjeringa, men man må også ha tillit til at alle partier effektivt kan finne gode løsninger sammen, slik de gjorde i helga. Medisinen mot koronakrisen er ikke å gå løs på demokrati og rettssikkerhet. Regjeringa har gitt seg ut på en farlig vei.