(Illustrasjonsfoto) Foto: Jens Andre M. Birkeland

På tide å dra lasset i lag

Hver vår kappes kommunene i Vesterålen om å være først til å lyse ut ledige lærerstillinger. I Hadsel er søkerlistene på plass, mens i Sortland er de ledige jobbene for neste skoleår ikke lyst ut ennå. Utdanningsforbundet i kommunen er urolig for at det kan bli vanskelig å få tak i de gode kandidatene når man er seint ute, fordi de heller takker ja til andre som er tidligere ute.

Man veit alltid at stillinger som er besatt av ufaglærte må lyses ut. Man veit at noen går av med pensjon. På toppen kommer de som flytter eller går over i annet arbeid. Noen ganger kan det være ekstra komplisert å få oversikt over hvor mange man faktisk trenger, slik som i år, da det er lagt ned skoler.

Skolesjef i Sortland, Eirik Strand, innrømmer overfor Bladet Vesterålen at det er kniving mellom nabokommunene om å være først til mølla med utlysing av høstens ledige lærerjobber, og at Sortland skal være først ved neste korsvei. Det er vel og bra for Sortland, men da kan naboer bli sittende med svarteper.

På mange områder er Vesterålen bevisst på å samarbeide om å dekke behovene for kompetanse. Regionalt kompetansekontor gjør en stor jobb. Men rekruttering av lærere er ikke blant disse områdene.

En oversikt fra Regionalt Kompetansekontor forteller at kommunene i Vesterålen til sammen må rekruttere lærere til 960 årsverk i perioden fra 2018 til 2027. Under den regionale paraplyen er det store forskjeller. I noen kommuner blir det færre årsverk, selv om de også må erstatte lærere som slutter. I Hadsel og Sortland vil man trenge flere. Og avgangen av lærere blir ventelig så høy fortsatt i alle kommunene at de må gjøre en stor innsats for å rekruttere nye.

Behovet er stort. Det kan være på tide å se på mulighetene til å samordne innsatsen for å skaffe lærere til Vesterålen. En viss konkurranse mellom kommunene er både naturlig og greit, men kanskje burde det demre at vi er i samme båt på dette området også.

Rekruttering av kompetent arbeidskraft handler om å trekke til seg nye innbyggere, om å fylle ledige stillinger, og om å gi gode tilbud. I dette tilfellet gjelder det om kompetent arbeidskraft som kan være med på å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det kan også gjelde annet personell det er stort behov for, som helsearbeidere og ingeniører. Store deler av Vesterålen er ett arbeidsmarked, og man kan ha mye å vinne på å dra lasset i lag.