Store planer: Havneprosjektet på Andenes er kostnadsberegnet til 470 millioner kroner. Foto: Norconsult

På tide å komme i havn

Mandag kom gladmeldinga om at fiskerihavnene på Værøy og Røst ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022–2033, som legges fram før påske. Lekkasjen kom kort tid etter at to sentrale KrF-ere fra Nordland, fylkesleder Dagfinn Arntsen og Linda Helen Haukland som er fylkesråd for plan og næring, krevde at de tre fiskerihavnene som ligger inne i den fortsatt gjeldende transportplanen fullfinansieres av staten.

Det er positivt og gledelig at regjeringa har bestemt seg for å åpne pengesekken på Værøy og Røst. Det er derimot umulig å forstå hvorfor den siste av de tre havnene – den på Andenes – ikke er nevnt.

Storprosjektet på Andenes er kostnadsberegnet til 470 millioner kroner. Det ble i sin tid tatt inn i NTP av den rødgrønne regjeringa, og skulle stå ferdig senest i 2023. I 2013 ble det derimot nytt flertall på Stortinget. Og da en ny NTP ble vedtatt i 2017, var prosjektet på Andenes skjøvet ut i tid. Halvparten av pengene skulle da bevilges i perioden fra 2018 til 2023, og resten i perioden fra 2024 til 2029.

Nå er det uklart hva som skjer med Andenes havn. Regjeringa kan ikke svare på om storprosjektet får plass i den nye transportplanen, eller om det faller helt ut. Intensjonen til de rødgrønne var i sin tid at havna skulle være ferdig om knappe to år, og dette ble også trukket fram av dagens regjering i 2016, for å rettferdiggjøre nedleggelsen av Andøya flystasjon. Derfor er det et stort paradoks at Andenes havn er den eneste av de tre nevnte fiskerihavnene som ikke har fått sin avklaring.

Det har ikke skortet på oppfordringer og lovnader om realisering fra regjeringspartienes politikere i Nordland. Dagfinn Arntsen og Linda Helen Haukland i Nordland KrF er allerede nevnt. Høyres førstekandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, lovet også dypt og hellig at han skulle jobbe beinhardt for å realisere prosjektet på Andenes da han besøkte Andøy i fjor høst.

De neste dagene og ukene blir derfor svært interessante. Hvis regjeringa sier ja til havnene på Værøy og Røst – og samtidig vraker prosjektet i kommunen den har lovet å ta ekstraordinært ansvar for – sendes det et signal som knapt er til å tro.

Det er optimisme i Andøy, takket være satsingene til Andfjord Salmon og Andøya Space. Men vi kommer ikke fra den naturgitte posisjonen til Andenes, helt opp i Eggakanten, der skreien kommer forbi. År ut og år inn, slik den har gjort i tusener av år. Hvis noen skal høste av den, er det jo andværingene.

Man kan selvsagt ha tro på andre satsinger, uavhengig av hvem som står bak dem – om de er offentlige eller private. Men å satse på fiskeriene er et sikkerstikk når det gjelder verdiskapning og varige arbeidsplasser. Det betinger derimot at man har ei funksjonell havn.

Regjeringa er ikke helt i mål med den nye transportplanen. Det er, om ikke annet, positivt. Kanskje skyldes tausheten om Andenes havn at man finpusser tidsplan og finansiering.

Nå er det, bokstavelig talt, på tide å komme i havn med denne saken. Det betyr enkelt og greit at prosjektet må fullfinansieres av staten, og at det må skje allerede i første periode av den nye transportplanen.