Ulykke: Det har ikke vært mangel på ulykker som rettferdiggjør behovet for redusert fart i Vesterålsgata.

På tide at noen tok til vett

Driftsutvalget i Sortland vedtok nylig at det ønsker innført ei fartsgrense på 40 kilometer i timen i Vesterålsgata, der det i dag er 50-sone. Det er all grunn til å hilse vedtaket velkommen.

Vegstrekninga det er snakk om strekker seg gjennom hele Sortland sentrum og skiller de største boligområdene og skolene fra heile handelstilbudet i byen, fra Kulturfabrikkens tilbud, fra bibliotek, museum og andre tilbud. All kryssing på strekninga skjer i samme plan, på mer eller mindre godt skilta, opplyste og merka fotgjengeroverganger. Og utenfor fotgjengeroverganger.

Slik kryssing er farlig. Eksemplene på ulykker som har skjedd her er mange – også ulykker med dødelig utfall. Og det er ingen tvil om at Sortlands innbyggere fortjener tryggere forhold – enten de sitter i bil eller gjør som politikerne ønsker ved å gå til fots eller bruke sykkel.

Sortlands innbyggere fortjener tryggere forhold – enten de sitter i bil eller gjør som politikerne ønsker ved å gå til fots eller bruke sykkel.

Strekninga er også fylkets mest trafikkerte fylkesveg. Det gir selvsagt ingen mening at all denne trafikken lovlig skal kunne dundre gjennom byen hele Vesterålen benytter som sitt handelssted i 50 kilometer i timen. Det har selv flesteparten av trafikantene skjønt, som i dag holder lavere hastighet. Det skulle bare mangle at ikke politikerne var enige i det.

I det videre er det derfor å vente at politikerne på fylket og at Statens vegvesen innser behovet for redusert fart gjennom gata – og at det iverksettes tiltak som sikrer at den reduserte fartsgrensa blir respektert av trafikantene.

I det videre arbeidet må politikerne også løfte mulighetsstudien som ble gjort knyttet til trafikkavviklinga i gata, opp fra skuffen. Den peker på en rekke utfordringer og muligheter for å bedre trafikkavvikling og trygge ferdselen gjennom Sortland. Det arbeidet må starte så raskt som mulig, og Sortland kommune bør søke samarbeid med Nordland fylkeskommune, som altså eier vegen.

I så måte er det ingen mangel på fylkespolitikere fra vår region, som både bør kjenne sin besøkelsestid og som bør kjenne problemstillingene godt.