Tom: Parkeringen ved Bussterminalen brukes lite. Foto: Hilde Jørgensen

På vei mot kaos i sentrum

I årevis var parkeringsplassen ved bussterminalen på Sortland stort sett full til enhver tid. Vinterstid bød dette på utfordringer for eieren. Med mange biler parkert, størsteparten av dem på langtidsparkering, ble det svært utfordrende å brøyte.

I fjor valgte derfor eier av parkeringsplassen, Ole Lund Riber, å gjerde området inn og innføre betalparkering. Riber sier til Bladet Vesterålen at før koronapandemien slo inn over landet, var parkeringsplassen godt brukt, for det meste av reisende til og fra bussterminalen.

Nå står parkeringsplassen mer eller mindre ubrukt. Samtidig parkeres det tett i tett langs veiene som omslutter parkeringsplassen. I nærområdet til butikken finner vi flere virksomheter som trenger parkeringsplasser. Her er butikker, bowlinghall, tannlege og ikke minst bussterminal.

Tida er derfor overmoden for at Sortland nå tar grep.

Parkeringa i Sortland sentrum har lenge vært ei utfordring. De mange parkeringsplassene i sentrum er dels eid av private, og dels av kommunen. I årevis har næringsdrivende i kommunen bedt om ei helhetlig parkeringsløsning.

Mangelen på ei slik løsning gjorde at Skibsgården så seg nødt til å innføre ei løsning hvor parkeringa er gratis de første tre timene, og gjennom natta. Dette var de nødt til å gjøre fordi parkeringsplassen i stor grad ble benyttet av besøkende ved Kulturfabrikken, noe som stengte ute betalende kunder ved kjøpesenteret.

Det er ingen tvil om at Sortland som handelssted har et stort fortrinn ved at parkeringa er gratis. Det er mange som frykter at ei helhetlig parkeringsløsning vil ende med avgiftsparkering for hele sentrum. Og det er ikke Sortland sentrum tjent med.

Samtidig er få tjent med at det fortsetter som nå, der bit for bit av sentrum underlegges ulike regimer. Og der parkeringstrengende ikke tar seg tid til å løse puslespillet det kan være å parkere på ledige, avgiftsbelagte parkeringsplasser.

All den tid noen parkeringsplasser er avgiftsbelagt, og noen er gratis, vil de gratis p-plassene være foretrukket. Det har ved bussterminalen ført til parkering langs gata og i området rundt. Det kan gå utover trafikksikkerheta, spesielt for myke trafikanter.

Tida er derfor overmoden for at Sortland nå tar grep. Politikerne i Sortland har bedt administrasjonen legge fram sak om parkeringsforholdene i sentrum – uten at slik sak er blitt levert.