Fisk: Det kan bli kostbart om tollsatsen for bearbeidet fisk økes.

Pass opp for feilkobling

Når Storbritannia forlater EU ved årsskiftet, strekker virkningene seg helt ut på eggakanten utenfor Vesterålen. Norge må ha en ny handelsavtale med Storbritannia, fordi handelen mellom våre to land ikke lenger blir regulert av EØS-avtalen.

Forhandlingene har pågått over tid, og i dag kan partene være i mål med en ny avtale, etter å ha sittet på overtid.

Markedsadgangen for fisk er en av de viktigste sakene for oss. Storbritannia er blant de viktigste enkeltlandene for eksport av norsk sjømat, og i fjor eksporterte vi mat fra havet for 2,4 milliarder kroner til sultne briter.

Det meste av fisken vi eksporterer i dag er ikke bearbeidet. Rund fisk eksporteres tollfritt, men når den bearbeides, øker tollsatsen. Fiskeindustrien i Norge har små marginer og har over tid strevd med lønnsomheten. Derfor kan selv en tollsats på 0,9 prosent for filét bli for mye for at næringa i Norge kan klare konkurransen.

Lavere toll på eksport av filét og andre bearbeidede fiskeprodukter fra Norge til Storbritannia vil sannsynligvis bety flere arbeidsplasser og økt lønnsomhet for en hardt presset norsk fiskeindustri. Det har også vært ett av regjeringas mål i forhandlingene med britiske myndigheter om en ny handelsavtale.

Disse to primærnæringene har helt ulike forutsetninger og må ikke settes opp mot hverandre.

Men ingenting er gratis. NRK peker på at bedre markedsadgang for norsk sjømat må betales med motytelser i en handelsavtale. Statskanalen melder om at lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, ser for seg at Norge kan gi lavere importtoll på britiske landbruksprodukter.

Disse to primærnæringene har helt ulike forutsetninger og må ikke settes opp mot hverandre. Norsk landbruk er under sterkt press fra konkurrerende utenlandske produkter allerede. Samtidig har landbruket enorm betydning for kulturlandskap og arbeidsplasser i distriktene.

De seinere årene har også vist at vi har all grunn til å ta vare på ei landbruksnæring som gir forbrukerne en enestående mattrygghet sammenlignet med industrielt landbruk i andre land. Norsk dyrehold er i særklasse med henhold til sykdom, medisinering og dyrevelferd. Men sammen med mangel på stordriftsfordeler bidrar nettopp disse verdiene til at norske bønder i liten grad kan konkurrere på pris.

Vi har mye å vinne på bedre markedsadgang for fisken, men det vil vanskelig kunne være verd tapet vi kan lide på landbrukssida. Derfor må en handelsavtale med Storbritannia ikke innlate seg på noen kobling mellom disse to næringene.