Pengebevilgninger til religiøs galskap

Av: Oddmund Halvard Daleng

På dagsnytt 18 den 28.7.22 var det en diskusjon om pengebevilgning av statskassen til religiøse samfunn. Det er ikke snakk om småpenger, men milliarder av kroner.

Galskapen har tatt over i styringen av vårt land. Og i tillegg på de fleste områder har fornuften tatt ferie. Her i landet er det anslagsvis 7-800 forskjellige religiøse foretak som hvert år får tildelt til sammen 6,1 milliarder kroner for å lære om helvete og det grusomme som bedrives der. Og en god del effektuerer det i praksis.

Jeg har alltid trodd at religiøs tro er en privat sak og ikke organisert i bedrifter som drives av statlige bevilgninger. Ikke bare troen på Gud får millioner av kroner, men også de som benekter at Gud finnes, nemlig Human-Etisk Forbund får bevilget millioner, mens andre viktigere saker finnes det ikke penger til å finansiere. Hva slags fornuft finnes det i slik styring av land og folk?

For å tiltrekke folk til slike religiøse tiltak brukes skremselspropaganda som argumenter. Påstanden om helvete og grusomhetene der vet jeg at mange har lidd under disse truslene om fortapelsens konsekvenser og ikke klarer å leve etter de retningslinjer som blir forespeiler dem for å komme til himmelen som skal være målet de blir beordret til å tro på.

Det er ganske grotesk å tro at den gode guden de forespeiler folk vil brenne skaperverket sitt i helvete i all evighet om de ikke lever etter det budskapet de blir innprentet av galskapens organisasjoner, de religiøse fanatikerne. Dette får de altså milliarder av kroner av staten for å forkynne befolkningen.

Det står i skriften at Gud har all makt i himmelen og på jorden. Men når det prekes om helvete, da er det djevelen som får skylden, og Gud med all makten er blitt maktesløs. Forstå det den som kan? For meg er det merkelig å ikke ha et under å tro på, en skapende kraft i universet. For slike har jo ikke livet noen mening. For hva skulle være deres mening med livet, annet enn at de bare er blitt til ved en tilfeldighet i universet at de ble til av en mikroskopisk celle, uten mål og mening.

Like forferdelig må det jo være å tro på en Gud som er verre enn Hitler og vil brenne sitt skaperverk i all evighet. Men livet må jo ha en human mening. For hva har universet vært uten vårt beviste liv, meningsløst.

Men jeg tror at meningen med livet det er menneskene. Vi andre uten menighet ser det fantastiske skaperverket og undrer oss over hvordan alt er blitt til uten å få bevilget milliarder av kroner for å opprettholde vår undring. Det er jo urettferdig at vi uten menighet og trosgalskap ikke får ett øre av staten.