Storvatnet: Selv med ny demning vil ikke Storvatnet klare å forsyne hele dekningsområdet i framtida. Foto: Reidar Larssen

Pinlig planlegging i Sortland

Holmøy Maritime har planer om å bygge et lakseslakteri på Finneset. Det vil blant annet kreve mye av det kommunale vannverket. Lakseslakteriet har meldt inn et vannbehov på 33 liter per sekund.

Samtidig viser nye beregninger at tilsiget til Storvatnet, som er kommunens hovedvannkilde, ikke er på mer enn 55 liter per sekund. Gjennomsnittsforbruket er allerede på 40 liter per sekund, og legges slakteriet på toppen blir det totale forbruket mer enn tilsiget. Dersom ikke noe gjøres med vannforsyninga vil resultatet si seg selv.

Derfor har kommunen gått gjennom mulighetene, og vil i første omgang se på potensialet i den andre store drikkevannskilda, Lilandsvatnet på Hinnøya.

Lilandsvatnet er allerede i bruk som vannkilde, men sammenlignet med Storvatnet er forbruket beskjedent, og det er foreløpig usikkert om vatnet vil klare å fylle det framtidige behovet. I tillegg til lakseslakteriet, vil nytt hotell, nytt havneavsnitt og flere boligutbygginger føre til et større vannbehov på det kommunale vannverket, enn hva som kan leveres per i dag.

Heldigvis for Sortland kommune finnes et tredje alternativ. Skjermet for avrenning og med fin beliggenhet med høye fjell rundt, ligger Trolldalsvatnet sørøst for Osvolldalen fint til som potensiell drikkevannskilde. Det er ikke alle kommuner som er så priviligerte.

Drikkevatn av god kvalitet er ei forutsetning for utvikling. Det kan ikke bygges verken boliger eller industri uten ei robust og sikker vannforsyning. Her har Sortland kommune en jobb å gjøre for å være rustet for framtida. Knut Roald Holmøy er klar på at uten tilstrekkelig med vatn, kan det ikke bygges lakseslakteri.

Nytilsatt teknisk sjef Terje Kili skal ha honnør for at det nå tenkes i andre baner. Etter planen skal det bygges ny demning i Storvatnet til neste år, men dersom ei ny demning kun vil føre til at ei allerede underdimensjonert vannkilde blir påkostet ytterligere, er det neppe verdt pengene.

Å bygge ut ei helt ny vannforsyning vil koste mye, men i en kommune som Sortland, hvor mange ønsker å utvikle ny næringsaktivitet, kan ikke noe så grunnleggende som vatn være ei hindring. Så langt har planlegginga vært pinlig. La oss håpe at den tid er forbi.