Skredområdet: Skredområdet sett fra redningshelikopteret SAR Queen. Foto: HRS Sør-Norge – 330-skvadronen

Planer og beredskap er nyttig

Sju personer var mandag bekreftet omkommet etter det tragiske kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum mellom Oslo og Gardermoen natt til onsdag sist uke. Da var tre personer fortsatt ikke gjort rede for, etter at redningsmannskaper hadde arbeidet i flere dager i skredområdet.

Nesten 200 mennesker ble evakuert fra sine hjem. Flere kommunale funksjoner er rammet, blant annet er et korona-rammet sykehjem evakuert. Rådhuset, et legesenter, en barnehage og en barneskole, foruten vann- og avløpssystemet er også ute av spill.

Framfor noe er skredet en tragedie, først og fremst for alle som kjenner savnet av sine kjære. Menneskeliv er umistelige. Men også de som har mistet alt av eiendeler, både med økonomisk og følelsesmessig verdi, opplever også store belastninger.

En slik hendelse setter samfunnet på prøve. Først og fremst skal liv berges. Redningsmannskaper har strukket seg langt for å kunne gjennomsøke et potensielt ustabilt skredområde etter mulige overlevende.

Dessuten utfordres helsevesen og evnen til å ta seg av evakuerte. Når hverdagen er tilbake, må lokale myndigheter finne løsninger blant annet for skole, barnehage og legetjeneste. Det er krevende for en kommune som med sine snaut 7.000 innbyggere kan sammenlignes med flere av kommunene her i vårt eget distrikt.

Mennesker over hele Norge har demonstrert både medfølelse og ønske om å hjelpe de rammede, og det er å håpe at de kan kjenne varmen.

Beredskap og føre var-planlegging kan synes mindre viktig så lenge alt går bra.

Samtidig må man tenke framover. Ask i Gjerdrum ligger i et kvikkleire-område, og man har vært kjent med at det medførte risiko. Samtidig skal utbyggeren av boligområdet ha fulgt anvisninger fra NGI, som har vurdert risikoen. Planene for sykehjemmet, som sto ferdig for få år siden, ble møtt med innsigelse fra NVE og fylkesmannen på grunn av risikoen for kvikkleireskred, men innsigelsene ble seinere trukket.

Ifølge NRK bor over 100.000 nordmenn på kvikkleire. Det er på sin plass når regjeringa varsler gjennomgang av reglene for å bygge på slik grunn.

Vårt distrikt er forskånet for kvikkleire. Likevel er skredet en viktig påminnelse om at det ikke er alle steder det bør bygges, og om at lokale myndigheter må sørge for å planlegge beredskap for uønskede hendelser. Her hos oss er storflo, storm, og snø- og jordskred faremoment man må ta hensyn til når det planlegges og bygges. Og det er alvor. Beredskap og føre var-planlegging kan synes mindre viktig så lenge alt går bra. Slik er det også med innsigelser fra overordnede myndigheter, som kan framstå som en plage for mange lokale politikere. Likevel har de sin viktige funksjon.

Det er først når ulykken er ute at det vises om man har gjort jobben ordentlig.