Innskriver: Beate Bø Nilsen Foto: Thor-Wiggo Skille

PPD og påstand om ulovlig avtale

Av: Beate Bø Nilsen, Sortland Høyre

PPD-saken og omforming til oppgavefelleskap ble lagt frem samtidig for alle medlemskommunene slik at den kunne endelig vedtas før sommeren. I Sortland ble saken sendt tilbake av politisk ledelse etter at ordfører hevdet at avtalen var i strid med kommuneloven. I Hadsel kommune ble saken ikke lagt frem, med henvisning til Sortland. Følgende spørsmål til ordfører:

Hvordan er saken blitt fulgt opp etter at ordfører i møtet kom med påstand om at saken ikke var i tråd med kommuneloven?

Finnes det saksbehandlingsdokumenter som begrunner dette?

Har det vært gjort nærmere juridiske vurderinger enten fra advokatkontoret som utredet avtalen eller andre?

Når forventes saken ferdig behandlet i Sortland kommune?

Er det gjort vurderinger av eventuelle konsekvenser for PPD nåværende drift at Sortland kommune sammen med Hadsel forsinker overgang til nytt oppgavefelleskap?

Det var et styremøte i PPD fredag 17. juni. Ble det tatt opp problemstillinger i styremøtet knyttet til at gjennomføringen av nytt oppgavefelleskap ble forsinket – og eventuelle konsekvenser for driften av PPD at ting dras ut i tid eller er uavklart?

I saker der politisk ledelse gjennomfører en bestilling for kommunestyret, der de selv har vært i mindretall, er det ekstra viktig at man konfererer med formannskapet og representanter for flertallet dersom det er forhold som kan påvirke fremdriften. Kan formannskapet forvente at ordfører vil gjøre dette?