Mange kutt: Lista over kutt i Andøy-budsjettet er lang som et vondt år. Foto: Fredrik Sørensen

Rådmannen varslet storm. Nå blåser det fælt

Rådmannen i Andøy har lagt fram forslaget til budsjett for 2021. Det er i høst utredet rekordstore kutt, for om lag 20 millioner kroner. Nå er det klart at de aller fleste kuttene er inkludert i budsjettet.

Det betyr at ungdomstrinnet ved Risøyhamn skole er foreslått nedlagt. Det samme er Skolestua barnehage på Dverberg. Demenstilbudet på Andenes står for fall, og det ryker stillinger i nær sagt alle sektorer.

Men det stopper ikke der. Det legges også opp til at skoleelevene skal miste kantinene. At de kommunale barnehagene blir sommerstengte i tre uker. Og at legekontoret og helsestasjonen i Risøyhamn – inkludert jordmortjenesten – sommerstenges i to uker. Tilskuddet til Andøy Næringsforening ryker.

Nå skal politikerne pirke og flikke på det rådmannen har foreslått. Handlingsrommet er ikke stort. Med andre ord: Det blir fryktelig krevende å sy sammen et budsjett i balanse, slik kommuneloven krever. Bakteppet er at Andøy allerede har en og en halv fot på Robek-lista.

Mange av kuttene til rådmannen er ikke politisk spiselige. Med god grunn. Det er uhørt at ungdomsskoleelevene fra sørenden av kommunen skal bruke flere timer daglig i buss til og fra Andenes. Likeså at barnehagetilbudet på Dverberg forsvinner, kort tid etter at Åse barnehage ble lagt ned. Og at åtte demensplasser, som det er stort behov for, ryker.

I ei tid der optimismen rår og det forventes nye arbeidsplasser i hopetall, er det svært viktig å framstå som en attraktiv kommune. Tjenester nær folk, som barnehage og skole, er uvurderlige. Det samme er tryggheten om at man selv og de man står nær får en trygg og god alderdom. Trivsel i hverdagen kan ikke måles i kroner og ører. Budsjettforslaget rokker ved alt dette.

Rådmannen har selv advart politikerne mot å bruke budsjett-triks nå. Kirsten Lehne Pedersen uttalte i høst at «administrasjonen er nødt til å legge fram mange kutt- og endringsforslag som vil være vanskelige» – og at «politisk nivå også må være villig til å ta vanskelige beslutninger». Det var en advarsel om en kommende vinterstorm. Nå blåser det fælt utenfor dørene.

Det dummeste Andøy-politikerne nå kan gjøre, er å slå politisk mynt på gjørma kommunen står i. I sakene om Andøya flystasjon, The Whale og Andøya Spaceport har man funnet hverandre. Jobbet tverrpolitisk og stått sammen – fordi det er så viktig for kommunens framtid. Det som nå står på spill, er ikke mindre viktig. Derfor bør utfordringene angripes med samme utgangspunkt.

La partipolitikk være partipolitikk. Målet må være å lande et budsjett som gjør at folk fremdeles vil bo og leve i Andøy.