Kantor, Mette Dyrnes

Reduksjon i ensemblestøtten

Av: Mette Dyrnes, kantor i Sortland

Jeg leser med frykt at fylket vurderer å ta bort driftsstøtten til distriktsmusikerne i Nordland. Dette vil være et tap for landsdelen og for hele kulturlivet vårt. Distriktsmusikerordningen gir oss som bor i vårt langstrakte fylke en mulighet til å oppleve konserter på et høyt nivå, klassiske men også konserter i samspill med jazzmusiker popmusikere og samtidsmusikere.

Distriktsmusikerne som er høyt utdannede musikere har stor sjangerbredde. Stillingene som distriktsmusikere er kombinerte stillinger der musikerne også underviser i de lokale kulturskolene. Distriktsmusikerne gir barn og ungdom fra distriktene mulighet til å få undervisning på forskjellige instrumenter i vårt lokalmiljø. Dersom distriktsmusiker-stillingene tas bort, vil mangfoldet i kulturskolene flere steder i fylket bli begrenset.

Distriktsmusikerordningen har siden jeg kom til Vesterålen som kantor i 1985 vært med på å utvikle det lokale musikklivet og gitt oss et profesjonelt musikkliv som samarbeider.

Mine egne barn har fått et godt klassisk grunnlag gjennom undervisning i kulturskolen av nettopp distriktsmusikere, og med ballasten derfra har to av dem valgt musikkutdanning. Klassisk utdanning som også er bunnen for at den ene er blitt jazzmusiker.

Jeg stiller meg kritisk til at de faste ensemblene mister sin støtte. Det vil ruinere de profesjonelle musikkmiljøene i fylket og rasere fundamenter i regionens kulturliv. Det vil også ta fra meg som lokal kirkemusiker viktige samarbeidspartnere.

Jeg ber innstendig Nordland fylkeskommunen om å ikke vedta fjerning av driftsstøtte til distriktsmusikerordningen.