På vent: Andenes havn er et av flere fiskerihavnprosjekter som er satt på vent som følge av kommunereformen og uenighet mellom Staten og Nordland fylkeskommune om ansvarsforhold. Foto: Fredrik Sørensen

Regjeringas pinlige ansvarsfraskrivelse

Regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021 onsdag. I kystkommuner som Andøy, Værøy og Røst var det knyttet spenning til om det ville komme penger til å realisere fiskerihavnprosjekter som det er tverrpolitisk enighet om på Stortinget, men det ble med håpet. På fiskerifronten var det nemlig ei ny kontrollavgift for fiskeriene som stjal oppmerksomheten.

I forbindelse med regionreformen skal fylkene overta ansvaret for fiskerihavneanleggene fra Staten. En del fylker overtok ansvaret allerede i januar i år, mens det gjenstår å inngå avtale med blant andre Nordland, som mener det ikke følger med nok penger.

Statsbudsjettet var en mulighet for regjeringa til å, om ikke annet, komme med noen signaler til fylkeskommunene. Og til kystkommunene som har håp om å skape ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i havet. Om fiskerihavner nøyer derimot regjeringa seg med å konstatere at «målet er å få på plass avtale om overføring i løpet av 2021. Statlige midler for å ivareta ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført».

Dette framstår framfor alt som en pinlig ansvarsfraskrivelse. «I løpet av 2021» kan like gjerne være etter valget neste høst, og sier alt om ambisjonsnivået til regjeringa. Det gir slett ikke håp om ei snarlig løsning, og er først og fremst synd for kystkommunene og næringslivet i nord – der behovet for ny aktivitet og flere arbeidsplasser er stort. Spesielt knyttet til næringene som har utgangspunkt i det naturgitte i landsdelen, som fiskeriene, fordi disse gir mer forutsigbarhet enn for eksempel statlige arbeidsplasser som det gjerne blir politisk dragkamp om.

Nytt av året er det at Høyre, Venstre og KrF danner ei mindretallsregjering, noe som betyr at regjeringa må forhandle om budsjettet med andre partier på Stortinget for å få flertall. I første omgang er det Frp regjeringa skal forhandle med.

I slutten av august besøkte Frps forhandlingsleder, Sylvi Listhaug, Andøy. På programmet sto blant annet besøk i Andenes havn. Etter møtet var tilbakemeldinga at havnesaken vil stå høyt på lista når partiet skal forhandle om statsbudsjettet.

Forventningene til at Frp nå tar tak i dette i forhandlingene er store. Men det blir ikke enkelt. Regjeringa har ikke vist noen tegn til interesse.