NHO Reiseliv i Vesterålen: Tore Willassen, nestleder. Foto: Privat

Reiselivet, en voksende næring med store lokale ringvirkninger

Av: Tore Willassen, nestleder NHO Reiseliv, lokallag Vesterålen

De kommunene som satser på reiseliv, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. Det fordrer selvsagt at lokale myndigheter legger til rette for en bærekraftig vekst som tar hensyn til natur, miljø og fastboende. Internasjonalt spås reiselivsnæringen å vokse med 50 prosent innen 2030, ifølge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO). Med en miljøbevisst satsing på reiseliv har Sortland og Vesterålen potensial til å ta del i denne veksten og skape enda flere arbeidsplasser, som regionen sårt trenger.

Innen overnatting og servering har sysselsettingen vokst med 30 prosent de siste 10 årene. I 2016 og 2017 var overnatting og servering en av de to næringene med høyest vekst i sysselsettingen. Reiselivet består nå av 160.000 årsverk, mer enn oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen.

Bolyst og skattebidrag

Nasjonalt bidrar reiselivet med 4,4 milliarder kroner i skatteinntekter til kommunene. Det er mer enn både prosessindustrien (3,5 milliarder) og sjømatnæringen (1,6 milliarder), viser rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv.

Som nevnt sysselsetter reiselivsnæringen et stadig økende antall ansatte. Mange industribedrifter kjennetegnes av store overskudd, men stadig færre ansatte. Kommunene får ikke overskuddsskatten fra disse bedriftene den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra de som jobber i bedriftene. Det betyr at hvis en kommune vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må de folkevalgte satse på næringer som har mange ansatte, som reiselivet.

I 2017 hadde Sortland kommune 286 sysselsatte i reiselivsnæringen. Kommunale inntekter fra personskatt for disse utgjorde 5,9 millioner kroner, men som følge av utpendling er skatteinntektene 3 prosent høyre, det vil si totalt 6,1 millioner. kroner. Til sammenligning mottok kommunen 5 millioner i personskatt fra ansatte i sjømatindustrien og 4,4 millioner fra prosessindustri.

Det viktigste for landets kommuner er å få tiltrekke seg unge familier i arbeid. Reiselivet er avgjørende for å skape bolyst. Våre bedrifter skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil bli boende. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere.

Ungdoms- og integreringsnæring

I reiseliv er hver tredje ansatt under 24 år, og 41 prosent har utenlandsk bakgrunn. Det viser at reiselivet er en stor ungdoms- og integreringsnæring. Vi mener det er nødvendig å satse på bransjer som evner å inkludere ungdom og innvandrere i jobb, og at kommunen tilrettelegger for at hoteller og andre overnattingsbedrifter, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter fortsetter å vokse.

Sortland Camping & Motell AS

Campingplassen på Sortland har i snart 40 år vært en populær plass å komme til for tilreisende til Vesterålen. I løpet av sommeren tar de imot 15.000-18.000 gjester for kortere og lengre opphold (bedriftens tall). Den naturnære beliggenheten gjør stedet velegnet for turer i skog og mark, eller bare for å slappe av i rolige omgivelser. Mange bruker Sortland camping som base for dagsturer ut til andre deler av Vesterålen. Steder anbefalt av vertskapet selv. De har i praksis vært et svært godt supplement til turistinformasjonen på Sortland for å formidle turister til andre aktører i næringen, som restauranter, opplevelsesbedrifter og andre overnattingssteder, men også til øvrig lokalt næringsliv som matbutikker, verksteder, souvenir-butikker, muséer og så videre.

NHO Reiseliv lokallag Vesterålen deler Sortland Camping & Motell sine bekymringer knyttet til etablering av annen næringsvirksomhet lagt til LNF-området nedenfor campingplassen. Støy, støv og vibrasjoner i bakken knyttet til anleggsarbeidet må man regne med vil kunne ha negativ effekt på driften av campingen så lenge arbeidet pågår, men også i tiden etterpå som følge av uheldige tilbakemeldinger lagt igjen hos Trip Advisor og i sosiale medier.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Henstilling

Å skape ny forståelse for reiselivets verdi og samfunnsbidrag har vært en prioritert oppgave for NHO Reiseliv de siste årene. Nå henstiller vi til lokalpolitikerne å sette seg godt inn i de negative konsekvensene manglende prioritering kan ha for en lokal reiselivsbedrift. Ikke bare for campingplassen på Sortland, men også for øvrig lokalt næringsliv, og reiselivet i Vesterålen generelt. Reiseliv er kommunens beste venn. Det må vi ta hensyn til og støtte opp om.